برنامه‌محوری به عنوان رویکرد اصلی سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کاظم قاسمی ضمن بیان این مطلب با اشاره به اینکه تاکنون در سازمان بیمه سلامت ایران چندین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده که اجرای آنها با فرازو فرودهایی روبرو بوده است، افزود: اکنون این سازمان دارای تجربیات ارزشمندی است ولی همچنان دارای برخی مسائل و آسیب‌هایی در ارتباط با برنامه‌پذیری و برنامه‌محوری است که نیازمند مطالعه نقادانه و آسیب‌شناسانه است که ضرورت دارد تا این هدف با رویکرد حاکم بر نظام برنامه‌ریزی، مورد کنکاش و بررسی عظیمی قرار گیرد و ضعف‌های آن شناسایی شود. 

وی به مرام‌نامه تلاشگران عرصه بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در سال جاری برنامه‌محوری به عنوان رویکرد اصلی سازمان باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. 

قاسمی گفت: مسائلی همچون توجه به قابلیت‌های منابع انسانی در برنامه‌‌ریزی، توانمندسازی مدیران در تمام سطوح، طراحی نظام ارزیابی، نظارت و کنترل در فرآیند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌ها، شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و جلب مشارکت ذی‌نفعان از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت کارشناس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت در پایان بر افزایش سلامت اداری از طریق اعتمادسازی، حرکت به سمت برنامه‌ریزی راهبردی و پرهیز از برنامه‌ریزی جامع تاکید کرد و افزود: هماهنگی سطوح مختلف در اجرای دقیق برنامه، درک صحیح از زمان و منابع مورد نیاز و منابع در دسترس در تدوین برنامه‌ها و سنجش پذیری اهداف و اقدامات از جمله اقداماتی است که می‌تواند ما را به سمت برنامه‌محوری موثر موثر هدایت کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه