سلامت یا مضر بودن محصولات تراریخته نیازمند اجماع، جامع کارشناسان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبری درباره وضعیت تولید و واردات محصولات تراریخته ، گفت:مشخص شدن سلامت یا مضر بودن محصولات تراریخته نیازمند اجماع  نظرات کارشناسان است تا بتوان تصمیم گرفت آیا محصولات تراریخته برای سلامت شهروندان مضرهستند یا بطورکلی نقشی در کاهش سرانه سلامت جامعه  دارند  یا خیر.

وی افزود: کارشناسان محصولات تراریخته باید به یک پروسه شفاف برسند بدین معنا که در مصرف یا عدم مصرف محصولات تراریخته به همگرایی برسند، محصولات تراریخته برطبق قانون الزامی است که در کشور مبدا تولید مصرف شوند.

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ادامه داد: فروش محصولات تراریخته تنها با برچسب و اتیکت مجاز است، کارشناسان  تولید محصولات کشاورزی باید برای روشن سازی افکار عمومی  برای مصرف و عدم مصرف محصولات تراریخته  به اجماع  برسند. 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اکبری در پایان گفت: کارشناسان،جزئیات و وضعیت شرایط محصولات تراریخته را در اختیار مردم قرار بدهند اما متاسفانه به نظر می رسد درباره وضعیت محصولات تراریخته یک‌ نوع دلالی  نیز رسوخ پیدا کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه