درمان ناباروری در مراکز درمان دولتی برای بار سوم با تعرفه دولتی انجام می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی درباره میزان موفقیت درمان ناباروری در کشور اظهار کرد: میزان موفقیت هر بار درمان ناباروری در مراکز دولتی کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده یعنی حداکثر موفقیت در هر بار درمان ناباروری ۴۰ درصد است، اما اغلب مراکز ما ۳۰ درصد موفقیت را در درمان دارند.
 
وی افزود: ما برای آنکه به زوجین نابارور کمک کنیم یک بار درمان اضافی رایگان به آن‌ها می‌دهیم، در ابتدا که مراکز درمانی ناباروری دولتی راه اندازی شد ما یک سال خدمات درمان ناباروری رایگان ارائه می‌کردیم، اما برای آنکه شانس فرزند آوری را افزایش دهیم در صورتی که نوبت اول درمان ناباروری شکست بخورد نوبت دوم درمان نیز رایگان انجام خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در صورتی که درمان ناباروری در بار اول و دوم شکست بخورد دفعات بعدی درمان ناباروری در بخش دولتی با هزینه دولتی و در بخش خصوصی با هزینه خصوصی انجام می‌شود.
 
به گزارش باشکاه خبرنگاران جوان جان بابایی در پایان با اشاره به درصد ناباروری در خانم‌ها اظهار کرد: ناباروری مفاهیم مختلفی دارد، اما به طور متعارف ۱۰ تا ۱۵ درصدخانم‌ها در سنین باروری مشکل ناباروری دارند، ولی کمتر از ۱۲ درصد آن‌ها نابارور واقعی هستند و مابقی با یک مشاوره مشکلات ناباروری آن‌ها حل و درمان خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه