هیچ افزایش اعتباری برای سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ صورت نگرفته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حاجی محمودی با اشاره به تعرفه‌های پزشکی امسال و همچنین اعتبارات سازمان بیمه سلامت، گفت: درست است که شدت این افزایش‌ها از تورم کشوری کم‌تر است، اما باید توان اقتصادی جامعه و میزان پرداخت از جیب بیمار و نیز کفایت منابع و مصارف هم در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در تصویب تعرفه‌های سال جاری، هیچ افزایش اعتباری برای سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ صورت نگرفته و با همین رشد تعرفه‌ها، ما با کسری اعتبارات مواجه خواهیم شد. از نظر سازمانی، اعتبارات بیمه سلامت کفاف رشد تعرفه‌ها را نمی‌دهد، اما از منظر ارائه دهنده خدمات هم برخی مباحث مطرح است که باید تعرفه متناسب با قیمت تمام شده باشد و از منظر گیرنده خدمت نیز باید تعرفه‌ها به گونه‌ای باشد که به مردم فشار وارد نشود و مانع دسترسی آنها به خدمت نشود.

به گزارش ایسنا وی در پایان درباره وضعیت اعتبارات بیمه‌ها جهت حمایت از بیماران خاص در سال ۹۸ و چهار بیماری جدید که مقرر شده بود در ردیف بیماران خاص قرار گیرند، گفت: سال گذشته هم ردیف اعتباری که در تبصره بودجه برای بیماران جدید آمده بود، در اختیارات وزارت بهداشت قرار داشت و معطوف به سازمان‌های بیمه گر نمی‌شد. روندی که سال گذشته از سوی وزارت بهداشت انجام شد، تعریف و ارائه بسته‌های خدمتی تخصصی به این بیماران بود که هزینه‌های آن از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تأمین و پرداخت می‌شد. در سال جاری نیز باید دید وزارت بهداشت در این زمینه چه برنامه‌ای خواهد داشت.

پایان پیام/