سازمان نظام پزشکی باید در خصوص تعرفه، به دیوان عدالت شکایت ببرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) موضوع اصلی این دیدار، درخواست انجام شکایت قانونی در خصوص نحوه و روند تعیین تعرفه سال ۱۳۹۸ در هییت دولت به دیوان عدالت توسط سازمان نظام پزشکی بود.

در این دیدار نمایندگان شورا با صراحت دلایل فراوان خود را در مورد لزوم پیگیری شکایت توسط سازمان به صورت مبسوط و دقیق اعلام کرده و اعتقاد داشتند که سازمان نظام پزشکی به دلایل ذیل باید به  طرح شکایت اقدام نماید:

 ۱. اجرای وظیفه ذاتی خود در مورد دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضاء و پاسخ مناسب به خواست و مطالبه عمومی اعضاء  

۲. ایجاد تعادل مناسب‌تر در گفتگوهای با دیگر عوامل موثر در موضوع تعرفه 

۳. دستیابی احتمالی به نتایج مثبت و موثر 

۴. ایجاد روند برای اقدامات بعدی صنفی توسط سازمان 

گفتنی است پس از استماع سخنان کارشناسی میلانی‌فر و نیز توضیحات تکمیلی نمایندگان، مقرر شد که شکایت به دیوان قطعا انجام شده و شکایات توسط اعضاء محترم و نیز هییت‌های مدیره نظام‌های پزشکی مختلف کشور صورت گیرد.

همچنین مقرر شد ۳ سازمان مرکزی و شورایعالی، حمایت لازم را انجام دهند که این حمایت‌ها شامل الزام قانونی هییت های مدیره به ورود به شکایت، تشکیل تیم کارشناسی جهت تهیه مستندات، تهیه متن شکایت و پرداخت حق‌الزحمه وکیل.

در پایان قرار شد که توسط نظام پزشکی شهرستان‌ها با مسئولین شهرستانی و استانی بخصوص دستگاه‌های نظارتی و امنیتی مذاکره و مباحث کارشناسی در اختیار آنان قرار گرفته و بر عواقب پایین یودن تعرفه‌ها  تاکید شود. همچنین تاکید گردد که سازمان نظام پزشکی و اعضای ان خواستار پوشش  افزایش تعرفه از طریق ایفای نقش صحیح بیمه گران هستند و نه گیرندگان خدمات. همچنین اعضا به این نتیجه رسیدند که مجموعه حرکات در قالب ارتقای وضعیت سازمان در ایجاد گفتگوی برابر بین سازمان و دستگاه های ذیربط از جمله وزارت بهداشت دیده شود.

 

 


پایان پیام/

مطالب مشابه