برگزاری نهمین جلسه کارگروه مشترک معاونین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه ابعاد اجرایی کتاب CPT ، ملزومات اجرایی شدن ماده 45 قانون سازمان نظام پزشکی،نحوه پیشبرد متدولوژی تعیین تعرفه ها توسط سازمان نظام پزشکی  و همچنین ابعاد موضوع اخذ پروانه کار توسط تمامی شاغلین حرف پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه