درخواست جامعه پزشکی این است که شورای‌عالی بیمه به شکل قانونی تشکیل شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی درباره مقایسه درآمد پزشکان ایرانی با پزشکان کشورهای دیگر، گفت: این مقایسه درست نیست و باید همه شرایط و از جمله اقتصاد هر کشوری و همه گروه های آنها را با هم در نظر گرفت. ممکن است درصد بسیار کمی از یک قشر در کشورمان آن هم نه فقط جامعه پزشکی بلکه اقشار دیگر درآمد مناسبی داشته باشند و نمی توان درآمد بالای آنها را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی درباره لزوم بازنگری در تعرفه های درمانی گفت: تعیین تعرفه های درمانی، طبق قانون فرمولی دارد که براساس تورم سالیانه، هزینه ها، استهلاک سرمایه و غیره است وقتی که حق بیمه پرسنل، حقوق و دستمزد، مالیات، هزینه لوازم مصرفی و تجهیزات بیمارستانی و ... و میانگین آنها را حساب کنید بیش از ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش داشته است. جالب اینکه حقوق و دستمزد ۳۶ و یک دهم درصد رشد داشته است ولی قیمت برخی از تجهیزات پزشکی و بیمارستانی بالای ۲۰۰ درصد رشد داشته است. بنابراین وقتی درچنین شرایطی هزینه ها می خواهد تعریف شود طبیعتا باید درآمد هم یک منطقی بر آن حاکم باشد.

مصلحی گفت: درآمد پزشکان از طریق بیمه بیمه و آن هم با تاخیر یکساله در حال پرداخت است. از طرف دیگر در بحث نرخ دیه که ممکن است در شغل پزشکی حوادثی رخ دهد می بینید که نرخ دیه به چه شکلی افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در حال حاضر مشکل عموم جامعه پزشکی این است که با وضعیت تورم افسارگسیخته ای که وجود دارد و نرخ ارزی که در حوزه پزشکی خیلی موثرتر از دیگر حوزه ها است عملا اداره کردن مراکز تشخیصی و درمانی غیرممکن شده است این مسئله از اینکه گروهی حقش را بخواهد متفاوت است. 

دبیر شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: در حال حاضر جامعه پزشکی به دنبال اعمال قیمت تمام شده خدمات در تعرفه ها نیست، قیمت تمام شده هر خدمتی محاسبه شده و اعمال شده که اگر بخواهیم به قیمت تمام شده نزدیک شویم بالغ بر ۷۰ درصد تعرفه موجود باید افزایش پیدا کند اما در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور که همه از آن اطلاع دارند بحث ما این نیست که تعرفه های درمانی براساس قیمت تمام شده باشد بحث این است که تعرفه ها حداقل، عددی باشد که ما بتوانیم مراکز تشخیصی و درمانی را اداره کنیم که خواسته کاملا منطقی است و به همین دلیل خواسته جامعه پزشکی این است که هزینه ها به درستی محاسبه شود.

مصلحی با اشاره به بحث مالیات جامعه گفت: بالغ بر ۴۰ درصد مالیات از جامعه پزشکی اخذ می شود چطور ما می توانیم در یک بخشی تورم را داشته باشیم و درآمد مربوطه آن نزدیک به ۱۰ درصد هم نشود. در بخش بیمارستانی هم تورم وحشتناکی بخصوص در این یکی دو ساله اخیر تحمیل شده است.

وی اضافه کرد: در بحث مالیات پزشکان اشتباهات محاسباتی زیادی اتفاق می افتد مثلا عدد و رقم هایی که به عنوان فرار مالیاتی پزشکان محاسبه و اعلام می شود اصلا واقعی نیست با توجه به اینکه تعداد زیادی از پزشکان ما یا مشغول به کار نشده اند یا خارج از کشور هستند این تعداد برای مالیات محاسبه می شوند و می گویند چون این تعداد پزشک داریم بنابراین باید فلان مقدار مالیات از گروه پزشکی اخذ کنیم. در صورتی که فرض کنید که از حدود ۸۰ هزار پزشک عمومی، ۳۵ هزار پزشک عمومی در حال فعالیت هستند اما مبنای فرارمالیاتی را بر ۸۰ هزار پزشک عمومی می گذارند و به دلیل اینکه آن ۸۰ هزار پزشک وجود ندارند بنابراین عدد و رقمی که محاسبه می کنند را می خواهند به ۳۵ هزار پزشکی که فعالیت دارند،تعمیم دهند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی به زعم کارشناسان ادارات مالیاتی خوش حساب ترین اقشار جامعه در پراخت مالیات هستند و تعاملات خوبی هم با حوزه مالیاتی داشتند ولی صحبت این است که مالیات باید متناسب با درآمد پزشکان باشد.

مصلحی ادامه داد: درخواست جامعه پزشکی این است که هزینه ها محاسبه شود و شورای عالی بیمه به شکل قانونی تشکیل شود و نقطه نظرات اعضا به شکل مستدل شنیده و بررسی شود و عددی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اعلام شود که امکان خدمت رسانی به مردم فراهم شود.

وی اظهار کرد: با تعرفه های کنونی تمام اقشار پزشکان دچار مشکل هستند، در بعضی از بخش ها که وابستگی بیشتری به مواد مصرفی و لوازم و تجهیزات پزشکی دارند طبیعتا آنها مشکلات بیشتری را خواهند داشت. البته آن بخش از جامعه پزشکی که وابستگی کمتری به مواد و تجهیزات دارند افزایش تعرفه شان هم بار زیادی را به دوش دولت اضافه نمی کند اتفاقا اگر تعرفه نسخه نویس ها را افزایش دهیم این به نفع جامعه است چرا که آنها تعداد کمتری بیمار را با فرصت بیشتری می توانند ویزیت و معاینه کنند و هرچه بیشتر از این راه به اطلاعات بیشتری از بیمارشان برسند از تجویز موارد پاراکلینیکی کاسته خواهد شد در کل عدد و رقم آنچنانی به حوزه سلامت تحمیل نخواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز دبیر شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: باید فکر عاجلی برای بحث تعرفه ها شود. قرار است در شورای عالی بیمه بازنگری تعرفه ها مطرح و بررسی شود. البته افزایش تعرفه ها باید به همراه تقویت منابع مالی سازمان های بیمه گر اتفاق افتد و صحبت جامعه پزشکی هم همین است که ما نمی خواهیم بر مردم باری تحمیل شود و سازمان های بیمه گر باید متقبل افزایش تعرفه ها باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه