شحنگان بی‌پروا
گروه پزشکان و قانون؛

سامان ملوک‌الطوایفی در وزارت بهداشت و درمان کار را به جایی رسانده است که تصور می‌شود در بعضی از نقاط این کشور، حکومت‌های مستقل تشکیل شده و داروغگانی بر آن حکم می‌رانند که جز سلیقه خود هیچ قید و بندی ندارند .

مخالفت با مرخصی استعلاجی در ایلام‌، درخواست تخلیه مسکن در هرمزگان‌، کسر حقوق به علت عدم شرکت در بازآموزی در سبزوار، اختلال عمدی در روند تاسیس مطب توسط همکاران در کرمانشاه و چندی قبل دستور به کاهش وزن اجباری پرسنل در کردستان !

چرا همین داروغگان بی‌منطق در بخش احقاق حق این چنین مستقل نیستند و برای کوچکترین تلاش برای گرفتن حق کارکنان خود حلقه به گوش مبادی بالاتر هستند و قدمی از قدم برنمی‌دارند‌؟

رهاسازی شحنگان از جانب وزارت بهداشت و درمان برای هرگونه برخورد بی‌قاعده با نیروی انسانی متخصص به کدام نیت رخ می‌دهد‌؟ 

جناب آقای وزیر بهداشت و عوامل نظارتی ایشان این حکومت‌های مستقل را چگونه برمی‌تابند؟

آیا مدیران منطقه‌ای وزارت در جایگاه خراج‌گیران تاریخی هستند که اگر وظیفه چاکری را به انجام برسانند، حق خواهند داشت که هر عمل غیر‌انسانی دیگری را با زیر‌دستان خود انجام دهند؟

اینگونه بی‌پروایی در برخورد با نیروی انسانی، عاقبتی نافرجام برای حوزه سلامت دارد ولی فعلا مستی قدرت‌، عقل را زایل کرده است .

گروه پزشکان و قانون اطمینان دارد که این سوء رفتار ناشی از بی‌توجهی جدی مسئولین ارشد وزارت بهداشت و درمان در پایش شیوه‌های مدیریتی مسئولین منطقه‌ای در برخورد با نیروی انسانی است و حل این معضلات جز در تغییر این نگاه نیست .

پایان پیام/

مطالب مشابه