برونداد دانشکده های طب سنتی، نمود عینی ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد همتی با اشاره به اینکه دانشکده‌های طب سنتی حرکت کُندی دارند، گفت: آنچه که برونداد دانشکده‌های طب سنتی بوده، خیلی نمود عینی ندارد و نتوانستند طب سنتی را به خوبی در قالب علمی درآورند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید اینها را در قالب علم، توجیهات و استدلالات علمی بیاورند و مستندات علمی برای آنها پیدا کنند اما در این زمینه خیلی تلاش‌هایی را نمی‌بینیم و آنچنان پیشرفت و توسعه ای در این زمینه وجود ندارد.

 وی در مورد این که برخی پزشکان طب سنتی به جای پیشرو بودن به اسم طب سنتی داروهای گیاهی را به اشتباه رواج می‌دهند، تصریح کرد: بخشی از طب سنتی شامل سازه‌های گیاهی نیز است اما هر دارویی که استفاده می‌شود چه گیاهی و چه شیمیایی، طبق علوم جدید ساختمان شیمیایی و محل اثر آن دارو مشخص است، اگر بخواهیم فقط به صورت تجربی صرفا از این داروها استفاده کنیم، تا یک مرحله‌ای قابل قبول است اما باید اثر و عملکرد این داروها را در قالب یک پروژه علمی اثبات کنیم تا اتفاقات اشتباه کمتر پیش بیاید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت همتی در پایان گفت: البته در این زمینه کمتر کار شده و به همین دلیل خیلی توسعه و پیشرفتی در این زمینه ندیدیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه