مدیریت منابع و هزینه‌ها با الکترونیکی شدن پرونده بیماران امکان‌پذیر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباسعلى پوربافرانى درباره وضعیت اجرایی طرح الکترونیکى شدن پرونده بیماران گفت: خبرهای خوشی در حوزه بهداشت و درمان دریافت کرده ایم که نوید روزهاى خوبى را با اجرای طرح الکترونیکى شدن پرونده بیماران در حوزه سلامت می دهد زیرا می توان هزینه ها را در حوزه بهداشت و درمان  با اجرای طرح مذکور به نحوه مطلوب کنترل کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با الکترونیکی شدن پرونده بیماران، سوابق بیمار براى پزشک قابل رؤیت است بنابراین در این راستا می‌توان به سادگی از تکرار پروسه های درمانی مکرر در حوزه درمان جلوگیری بعمل آورد. 

وی افزود: سرعت بخشیدن به دسترسى اطلاعات بیماران از جمله شرح حال بیمار با الکترونیکی شدن پرونده بیماران محقق می شود و این در حالی است که برای کنترل هزینه ها در حوزه بهداشت و درمان الزامی است گه نگاه ویژه به اجرای کامل طرح پرونده های الکترونیکی بیماران در حوزه بهداشت و درمان داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت پوربافرانی در پایان با بیان اینکه وزیر بهداشت قول داده است که طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران تا پایان خرداد ماه جاری عملیاتی شود، یادآورشد: مدیریت منابع و هزینه ها با الکترونیکی شدن پرونده بیماران در جامعه امکان پذیر است.

پایان پیام/

مطالب مشابه