برگزاری جلسه مشترک سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ضرورت تشکیل کمیسیون های کارشناسی اخلاق پزشکی در مراکز استان ها، لزوم ساماندهی تبلیغات در حوزه پزشکی و جلوگیری از تبلیغات غیرواقعی در فضای مجازی و رسانه ها، تعرفه ها، مالیات جامعه پزشکی، رسیدگی به مشکلات رزیدنت ها، مشکلات بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی به علت عدم رشد متناسب تعرفه ها با تورم موجود در جامعه، لزوم الگو سازی در جامعه پزشکی، بازنشستگی پزشکان ، سیستم ارجاع و پزشک خانواده، دفاع از جامعه پزشکی و لزوم توجه هر بیشتر به پزشکان عمومی را می توان از اهم موضوعات مورد بحث در این جلسه نام برد. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 

پایان پیام/

مطالب مشابه