جلوگیری از شیوع بیماری های گوارشی با میدان دادن به تولید محصولات ارگانیک امکان‌پذیر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد صادق حسنی جوریابی درباره وضعیت تولید محصولات ارگانیک در کشور،گفت: ساختار تولید محصولات ارگانیک با دیگر  محصولات کشاورزی  متفاوت  است و این در حالی است که افزایش تولید محصولات ارگانیک نیازمند حمایت های اقتصادی و اراده دولتی است.

عضو کمیسیون کشاورزی آب ومنابع طبیعی مجلس ادامه داد: افزایش تولید محصولات ارگانیک نیازمند حمایت  های همه جانبه است، اگر بطور واقع بینانه خواستار، تغییر در رویکرد تولید محصولات کشاورزی هستیم، می بایست کشاورزان در جریان تولید از منظر هزینه های تولید مورد حمایت قرار بگیرد تا انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات ارگانیک ارتقا یابد.

حسنی جوریابی گفت: برگشت خوردن برخی از محصولات کشاورزی تولید داخل از  محور بازار  صادراتی نمی تواند از منظر حضور دربازار صادراتی ایده ال باشد و این در حالی است که  برای حضور در بازار جهانی، محصولات کشاورزی  می بایست میزان استاندارد استفاده از  سموم در  حوزه تولید مجصولات کشاورزی را رعایت کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان با بیان اینکه دولت جور اختلاف قیمت تولیدات  محصولات ارگانیک را با دیگر محصولات را بکشد یادآورشد: جلوگیری از بسیاری از بیماری های گوارشی با میدان به تولید محصولات ارگانیک امکان پذیر است واین در حالی است که کاهش هزینه درمانی با پوشش هزینه های تولید ارگانیک توسط دولت امکان پذیر است.

پایان پیام/

مطالب مشابه