تامین اجتماعی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان به مراکز پزشکی بدهکار است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس این سند، که نامه سرپرست اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به سرپرست سازمان تامین اجتماعی می باشد از وضعیت مالی سازمان بشدت ابراز نگرانی شده و هشدار داده شده که عدم پرداخت مطالبات مراکز پزشکی و بیمارستانی موجب گسترش و اوج اعتراضات بیمه شدگان و مراکز درمانی شده و موجب بحرانی و وخیم شدن اوضاع می گردد.

در این سند اعلام شده که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان به مراکز پزشکی بدهکار می باشد! و از طرفی بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز عدد باورنکردنی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است!

همچنین اعلام شده که این سازمان برای جبران کسری بودجه خود بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران وام دریافت کرده است که با توجه به عدم امکان بازپرداخت این وام بزودی بانک رفاه کارگران ورشکست خواهد شد!

در بخش دیگر این نامه اعلام شده با ادامه روند کنونی و کسر بودجه وحشتناک این سازمان، امکان ادامه ارائه خدمات به بیش از ۴۲ میلیون شهروند تحت پوشش این سازمان و امکان پرداخت حقوق و مستمری بیش از ۶ میلیون مستمری بگیر و بازنشسته این سازمان وجود نخواهد داشت!! و این مساله تبعات وخیم تحریم ها را بر اقشار کم درامد جامعه شدیدتر خواهد کرد و موجب می گردد سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک دچار ورشکستگی مطلق شود! سلامت نیوز

پایان پیام/

مطالب مشابه