موضوع تجمیع دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه تهران در مجلس مطرح شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چندین سال است که قرار است دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه تهران با یکدیگر تجمیع شوند، در واقع برای توسعه علمی کشور، توسعه فعالیت‌های بین رشته‌ای، ارتقای کیفیت آموزش و کاهش برخی هزینه‌ها این دو رشته باید با یکدیگر ادغام شوند.

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در خصوص آخرین تجمیع دانشگاه علوم پزشکی با غیرپزشکی گفت: در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح شده است و باید منتظر رای نهایی مجلس در این خصوص باشیم.

وی افزود: در حال حاضر نظر وزیر علوم هم در این موضوع مثبت است؛ چراکه این تجمیع یک قاعده بین‌المللی است و در هیج کجای دنیا تفکیکی میان این دو رشته وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران رئیس دانشگاه تهران در پایان اضافه کرد: در این خصوص با وزیر بهداشت جلساتی برگزار شد و هیچ مخالفتی وجود نداشت؛ اما باید برای مسائل اجرایی در این زمینه بحث و تبادل نظر شود و اگر مجلس موافق تجمیع باشد امیدواریم امسال این طرح اجرایی شود.

پایان پیام/