در فرایند تولید فراورده‌های خون از سانتریفیوژهای تولید داخل استفاده می‌کنیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهادر کاظمی درباره استفاده از سانتریفیوژهای تولید داخل در سازمان انتقال خون کشور، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در فرآیند تولید فرآورده‌های خون، ما از سانتریفیوژ استفاده می‌کنیم که خون کامل را به سه فرآورده گلبول قرمز، پلاسما و پلاکت تبدیل می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون کشور ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای انجام این کار از سانتریفیوژهای با دورهای بالای ۵۰۰۰ دور در دقیقه استفاده می‌کنیم که دارای تکنولوژی بالایی است و تاکنون این سانتریفیوژها را هم از دو شرکت آلمانی خریداری می‌کردیم.

کاظمی گفت: با توجه به شرایط تحریم و مهم‌تر از آن توانمندی که در حوزه سانتریفیوژهای فنی و کاربردی در سازمان انرژی اتمی پیش آمده است، این سازمان اعلام کرد که دانش و توانمندی تولید سانتریفیوژهای بانک خون را دارد که این موضوع در قالب یک تفاهمنامه منعقد شد تا این سازمان سانتریفیوژهای بانک خون را تولید کند.

وی افزود: بر اساس نیاز سازمان انتقال خون سفارش داده می‌شود و تمام سانتریفیوژهای مورد استفاده را از داخل تهیه می‌کنیم.

به گزارش فارس معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون کشور در پایان اضافه کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلاً سانتریفیوژها کاملاً از خارج وارد کشور می‌شد و از نظر قیمت ارزی،‌قیمت بالایی داشت اما با تولید این سانتریفیوژها در داخل صرفه‌جویی خوبی به دست می‌آید و با این حرکت می‌توانیم به سمت استقلال و تولید سانتریفیوژها برویم.

پایان پیام/

مطالب مشابه