۳۰ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا قرار دارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرحناز صادق بیگی گفت: اصلی ترین راه فراهم کردن عضو مورد نیاز بیماران در انتظار پیوند عضو، موارد فوت به علت مرگ مغزی است.

رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان این مطلب که در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا قرار دارند، ا فزود: روزانه ۱۲ نفر از این لیست به علت نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کنند.

وی با اشاره به آغاز اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی از سال ۱۳۸۰ در ایران، ادامه داد: از آن سال تاکنون، ۸ هزار مورد مرگ مغزی، سبب نجات جان بیش از ۱۸ هزار بیمار در انتظار پیوند عضو شده‌اند.

به گزارش مهر صادق بیگی در پایان اضافه کرد: واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری با ۱۷ سال فعالیت در این زمینه و اهدای بیش از ۵ هزار عضو، توانسته تأمین کننده یک سوم کل اعضای مورد نیاز پیوند کشور و نجات جان بیماران باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه