از نظر وزیر، جدایی آموزش علوم پزشکی از بهداشت و درمان نه ممکن است و نه مطلوب
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیانوش جهانپور در ارتباط با موضوع جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت گفت: نظر وزیر بهداشت و سیاست وزارت بهداشت کماکان بر این است که جدایی آموزش علوم پزشکی از بهداشت و درمان نه ممکن است و نه مطلوب و مطالبی که در این مورد به نقل از افراد مختلف منتشر شده است صرفاً نظر شخصی گوینده بوده و آموزش پزشکی جز جدایی ناپذیر از بهداشت و درمان است.

 رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ادامه داد: ادغام آموزش علوم پزشکی در بهداشت و درمان از جمله اقدامات موفقی است که اثربخشی آن در ارتقای شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی کشور در همه سالهای پس از ادغام قابل رصد بوده و به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه مجامع بین‌المللی نیز بوده است.

به گزارش مهر چند روز گذشته در برخی از اخبار غیر موثق اعلام شده بود که نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران از بررسی طرح ادغام دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه تهران در مجلس خبر داده و گفته است که در این خصوص با وزیر بهداشت جلساتی برگزار کردیم و وی هیچ مخالفتی وجود نداشته است! و اگر مجلس موافق باشد امسال این طرح را اجرا می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه