برای ماندگاری پزشکان باید سهمیه بومی به مناطق محروم اختصاص پیدا کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباسعلی پوربافرانی در مورد انتشار خبری از سوی وزیر بهداشت و درمان مبنی بر اینکه تا دو سال آینده کمبود پزشک در مناطق محروم را جبران می‌کنیم، اما نمی‌توان پزشک را با زور در منطقه‌ای نگه داشت و باید ایجاد انگیزه شود، گفت: هم‌اکنون یکی از مشکلاتی که برای استقرار پزشکان در مناطق محروم وجود دارد، این است که ما ابزاری برای تشویق آنها برای ماندن در مناطق محروم نداریم یا اگر هم این ابزار را داریم، نتوانسته‌ایم برنامه‌های تشویقی خود را در جهت تامین رضایت آنها به خوبی اجرا کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در روند اجرای طرح تحول نظام سلامت که یک بسته ماندگاری است، راهکاری برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ارائه نشده و فقط این بسته برای پزشکان متخصص تعریف شده است، اما به دلیل اینکه پرداختی به آنها انجام نشده است، در عمل این پزشکان هم رغبت کمتری برای ادامه فعالیت در مناطق محروم دارند.

وی افزود: اگر بخواهیم در درازمدت برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم برنامه‌ریزی کنیم، باید سهمیه بومی به این مناطق اختصاص پیدا کند تا پزشک موظف شود مدت زمان 10 یا 12 سال در مناطق محروم به ارائه خدمات به همشهریان خود بپردازد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت پوربافرانی در پایان اضافه کرد: البته اگر مسئولان حوزه سلامت بخواهند که ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در کوتاه مدت تحقق پیدا کند، باید با تعریف کردن بسته‌های تشویقی مناسب، راهکاری را در این خصوص ارائه دهند.

پایان پیام/

مطالب مشابه