وزیر بهداشت از صدور مجوزهای تک‌امضا جلوگیری کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدرعلی عابدی با اشاره به گلایه‌های اخیر وزیر بهداشت درباره رانت و امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو گفت: در این باره کاملاً اختیار با وزیر است که جلوی صدور مجوزهایی با تک امضا را بگیرد. ایشان می‌تواند در بخشنامه‌ای اعلام کند که دیگر تک امضا وجود ندارد مگر آنکه موضوع در کمیته فنی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

سخنگوی کمیسون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این کمیته می‌تواند متشکل از ذی نفعان باشد. به طور نمونه در آن کارشناسانی از تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو حضور پیدا کنند و یکی از نهادهای نظارتی هم به عضویت درآید. در نهایت هم تمامی مصوبات این کمیته در سایت غذا و دارو به صورت روزانه منتشر شود تا معلوم شود چه فردی چه مجوز را گرفته است.

وی افزود: البته در وضعیت بحران و محاصره اقتصادی احتیاط‌هایی هم لازم است. مثلاً ممکن است اگر اسم واردکننده در سایت بیاید جزو افراد تحریمی قرار گیرد. برای جلوگیری از این موضوع می‌توان تنها در سایت مجوزهای داده شده اعلام شود اما اسامی افراد برای واردات به واحدهای نظارتی اعلام شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان اضافه کرد: وزیر بهداشت می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را بگیرد و قادر به انجام چنین کاری است. گلایه‌های مطرح شده هم از باب هشدار بوده که اگر این اتفاق رخ ندهد وزیر ورود می‌کند.

پایان پیام/