توهین به جامعه پزشکی اعتماد عمومی و فرهنگ اجتماعی کشور را نشانه گرفته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید مهدی سجادی با اشاره به توهین هایی که در برنامه های صدا و سیما به جامعه پزشکی کشور صورت گرفته اظهار داشت: متاسفانه به صورت متوالی شاهد توهین های مختلف به جامعه پزشکی کشور و تخریب جایگاه اجتماعی پزشکان هستیم و این موضوعی است که به وضوح اعتماد عمومی و فرهنگ اجتماعی کشورمان را نشانه رفته است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان اضافه کرد: از آنجایی که تلاش ها و فداکاری های این قشر شریف، بر همگان آشکار ومبرهن است و جامعه داروسازی کشور، خود را جدای از جامعه پزشکی نمی داند و این دو به مثابه ید واحده هستند، انجمن داروسازان ایران با صدای بلند اعلام می دارد که اگر صدا و سیما به رفتارهای ضد پزشک خود که مستقیما بر سلامت جامعه اثر نامطلوبی خواهد داشت، ادامه دهد، کارشناسان دارویی نیز همکاری خود را با صدا وسیما در سراسر کشور قطع خواهند کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه