هزینه خدمات سطوح مختلف برای بیمه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد میرزایی درباره خدمات سطوح مختلف سلامت افزود: خدمات سلامت در سه سطح ارائه می‌شود که سطح اول مربوط به خدمات پایه یا سلامت عمومی، سطح دوم خدمات سرپایی و بستری تخصصی و سطح سوم خدمات فوق تخصصی سرپایی و بستری را شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: بسته خدمات پایه در نظام سلامت شامل خدمات بهداشتی، مراقبتی و پیشگیری، آموزشی، خدمات دارویی سطح یک، خدمات پاراکلینیک و نظام ارجاع است. وقتی بیمار نیاز به خدمات تخصصی و فوق تخصصی داشته باشد به وسیله نظام ارجاع به سطح‌های بالاتر خدمات سلامت ارجاع داده می‌شود.

میرزایی گفت: وقتی خدمات پایه سلامت به درستی ارائه شود، به علت هزینه اثربخشی مناسبی که دارد، می‌توان گفت همه آن هزینه نیست و بخشی از آن سرمایه گذاری برای کاهش هزینه‌ها در سطح دو و سه سلامت است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: در سال‌های گذشته توجه لازم و کافی به خدمات سطح یک سلامت انجام شد و این در حالی است که کشورهای پیش رفته بخشی از هزینه‌های سلامت را به موضوع آموزش و پیشگیری در حوزه سلامت اختصاص می‌دهند تا از هزینه‌های سطح دو و سه سلامت جلوگیری کنند. بیمه سلامت از سال گذشته در همین راستا دفتر خدمات عمومی سلامت را ایجاد کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه