وزارت بهداشت سقفی برای خدمات درمانی بیماران MS تعیین نکرده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جمشید کرمانچی در خصوص برنامه وزارت بهداشت برای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به بیماران مبتلا به گفت: رویکرد اصلی ما در قبال این بیماران در ابتدا دسترسی آسان این افراد به دریافت خدمات درمانی است. در همین راستا ابلاغیه‌ای به ۶۴ دانشگاه در سراسر کشور ارائه شد تا به تمام بیماران مبتلا به MS خدمات ارائه کنند.

معاون مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت ادامه داد: در زمینه کیفیت خدمات درمانی نیز دستورالعمل‌هایی تهیه شده تا خدمت استاندارد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیماران ارائه شود. همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته دستورالعمل ارائه خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

وی افزود: وزارت بهداشت در زمینه پوشش هزینه‌های بیماران MS قدم‌هایی برداشته است، اکثر داورهای تولید داخل این بیماران تحت پوشش بیمه قرار گرفته و وزارت بهداشت به افرادی که در سامانه بیماران خاص ثبت‌نام کرده باشند، بسته خدمتی ارائه می‌کنند.

کرمانچی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بسته خدمتی اقدامات تشخیصی مانند MRI، مشاوره پزشکی، چشم‌پزشکی، توانبخشی، اورولوژی و خدمات دندانپزشکی در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس معاون مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: وزارت بهداشت سقفی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به MS تعیین نکرده و تمام توان خود را برای کاهش هزینه‌های این بیماران به کار گرفته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه