وحدت صنفی، فرسودگی صنفی و غضنفرهای صنفی
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛

آرمان وحدت صنفی با شعار "وحدت حداکثری با اشتراکات حداقلی" تنها راه رسا کردن صدای ناچیز و مبهم جزایر جداگانه معترض با هدف شنیده شدن خواسته های بر حق صنفی و پاسخگو کردن مدیران و مسئولانی است که خود را به خواب زده اند.
 
در کار صنفی، خستگی و فرسودگی امری طبیعی است که خصوصا در جوامع بسته و در مدیریتهای غیرپاسخگو، به وفور و به کرات در بین فعالین صنفی دیده میشود. اما این خستگی ها بیش از آنکه محصول شنیده نشدن اعتراضات باشد، نتیجه خودزنیهای غضنفرهای صنفی است که با خود حق پنداری مطلق و نفی و منکوب نمودن هر راه روش صنفی به غیر از روش پیشنهادی خود و دعواهای داخلی، ناخواسته و نادانسته در زمین حریف بازی میکنند.
 
کاش فعالین صنفی دشمن مشترک را بشناسند و به جای گرفتن پای رفتن یکدیگر، دست یاری یکدیگر را بفشارند که تا چنین نشود؛ 
دشمن مشترک، پشیزی به صدای مبهم جزایر متعدد و تک تک معترض صنفی گوش فرا نخواهد داد و از راه و روش غضنفرهای صنفی، خوشحالتر خواهد بود تا از وحدت صنفی.
 
در زمین حریف بازی نکنیم و همراهان خود را فرسوده نکنیم.
 
۲۴ خرداد ۹۸

پایان پیام/

مطالب مشابه