اعضای اصلی قرارگاه تامین دارو به درستی انتخاب شده‌اند، اما اعضای شورای مشورتی نه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد مسلمی درباره ایجاد قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم اظهار کرد: ایجاد قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی را در شرایط تحریم یک اقدام بسیار مناسب می‌دانیم و امیدواریم در سایر بخش‌های کشور نیز قرارگاه‌های این‌چنینی ایجاد شود تا به حل مشکلات و پیشگیری از بروز چالش در شرایط تحریم کمک کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین مهندسان پزشکی درباره اعضای شورای مشورتی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی اظهار نظر کرد و گفت: اعضای اصلی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی به درستی انتخاب شده‌اند، اما اعضای شورای مشورتی که کمیته‌های تخصصی را تشکیل می‌دهند باید مورد بازنگری قرار گیرند و اعتقاد ما این است که تمام سندیکا‌ها و انجمن‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید عضو شورای مشورتی باشند چرا که عضویت فقط به صورت مشورتی است و هیچ بار و هزینه‌ای برای وزارت بهداشت ندارد.

مسلمی گفت: ما حدود ۷ سندیکا و انجمن در حوزه تجهیزات پزشکی داریم که ۳ مورد آن برای شورای مشورتی و قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی انتخاب شده‌اند و اعتقاد داریم که همه سنیدکا‌ها و انجمن‌ها باید در این شورا حضور پیدا کنند.

وی افزود: انجمن متخصصان مهندسی پزشکی ساختار کارشناسی و تخصصی دارد که در هیچ سندیکا و انجمن دیگری این تخصص‌ها وجود ندارد و ما نماینده ۴ هزار متخصص تجهیزات پزشکی در کشور هستیم و فکر می‌کنیم که بخش کمیته مشورتی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به ترمیم دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین مهندسان پزشکی خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت با اختیار تام در راس قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار دارد و این مسئله به تصمیم گیری ضربتی و واکنش اقدام سریع برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی کمک می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مسلمی در پایان اضافه کرد: وزارت بهداشت باید همانطور که به تامین دارو و تجهیزات پزشک توجه دارد به نگهداشت تجهیزات پزشکی نیز توجه نشان دهد و از ظرفیت متخصصان مهندسی پزشکی استفاده کند چرا که سرمایه‌های بسیاری در حوزه تجهیزات پزشکی در حوزه بهداشت و درمان صرف شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه