غربالگری بیماری‌های ژنتیکی نیازمند برنامه‌ریزی اساسی و حمایتی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد همتی درباره وضعیت شیوع بیماری های ژنتیکی در کشور، گفت: بخش عمده ای از بیماری‌های ژنتیکی در حوزه پزشکی به شرط اینکه اقدامات پیشگیرانه در حوزه بهداشت و ژنتیک مورد حمایت قرار بگیرد، قابل پیشگیری است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حساسیت و کنترل بیماریهای ژنتیکی درحوزه درمان به حدی است که مجلس شورای اسلامی در طی مصوبه ای بیماران فوق را مورد حمایت قرار داده است، تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی و مولد برای جلوگیری ازشیوع بیماری های ژنتیکی، کنترل شرایط ژنتیکی، قبل و بعد از ازدواج است.

همتی گفت: آگاهی بخشی به جامعه، کنترل روند بیماری های ژنتیکی در قالب اجرایی کامل طرح پزشک خانواده امکان پذیر است و این در حالی است که در همه حال پیشگیری از درمان در حوزه  بهداشت و درمان مفیدتر واقع شده است.

وی افزود: خوشبختانه در طرح پزشک خانواده، پزشکان اطفال نیز گنجانده شده‌اند که این امر می تواند ازشیوع بیماری های ژنتیکی درحوزه اطفال نیز به نحو مطلوبی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه بسیاری از بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری است، یادآورشد: غربالگری بیماری های ژنتیکی با آزمایشات تخصصی در حوزه بهداشت و درمان نیازمند برنامه ریزی اساسی و حمایتی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه