وقتی وزیران عاشق می‌شوند
گزارش رسیده از استان فارس مبتنی بر آن است که مدیران منطقه‌ای با اعمال فشار بر همکاران تلاش دارند گوی سبقت را در ارائه آمار‌های آنچنانی به جناب وزیر از یکدیگر بربایند. 

گروه پزشکان و قانون اخطار می‌کند که طرح‌های کلان کشوری را نمی‌توان براساس‌ غلیان‌های همراه با شیفتگی به سرانجام رساند. چرا که در این‌صورت تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، بسترسازی برای مدیران متملق و ظلم بیشتر بر کارکنان خواهد بود.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه