تدوین راهنما‌های بالینی باعث کاهش هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا قربانی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مورد توجه و تاکید وزارت بهداشت موضوع پرونده الکترونیکی سلامت است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید مدیریت منابع و هزینه‌ها به خوبی انجام شود تا کشور از این دوران به سلامت عبور کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از اقدامات مهم امروز با توجه به شرایط کشور جلوگیری از هدر رفت منابع و منظم کردن سیستم ارجاع در حوزه سلامت است، ما باید با برنامه‌ریزی دقیق از هزینه‌های زایدی که به وسیله برخی از پزشکان در کشور ایجاد می‌شود،  جلوگیری کنیم.

قربانی گفت: بر اساس قانون برنامه هر ایرانی باید دارای کارت الکترونیک سلامت باشد که تا به امروز در این مسئله تعلل داشته‌ایم، اگر بخواهیم سیستم الکترونیک سلامت را پس از ثبت کارت الکترونیکی برای ۸۰ میلیون ایرانی راه‌اندازی کنیم، هزینه‌های زیادی به حوزه سلامت تحمیل می‌شود.

وی افزود: امروزه در حدود ۴۵ میلیون نفر از مردم کشورمان کارت الکترونیکی سلامت دریافت کرده‌اند و وزارت بهداشت می‌تواند پزشک خانواده و سیستم ارجاع را در سطح ۱ و ۲ و ۳ برای همین افراد اجرا کند، مجلس از کارت الکترونیک سلامت حمایت می‌کند؛ یکی از گله‌مندی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت این است که هنوز به طور کامل و دقیق راهنما‌های بالینی تدوین نشده است، این موضوع باعث کاهش هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان کشور می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر ما منتظر فراهم شدن تمام زیر ساخت‌های لازم برای  اجرای پزشک خانواده، نظام ارجاع و حتی پرونده الکترونیک سلامت در کشور باشیم به نوعی فرصت سوزی کرده‌ایم؛ خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد از زیر ساخت‌ها برای اجرای پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان کشور فراهم شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قربانی در پایان اضافه کرد: نبود کارت الکترونیک سلامت عامل منطبق نشدن سیستم نظام ارجاع با قوانین توسعه کشوری است.

پایان پیام/

مطالب مشابه