کسری دارو در حوزه داروهای وارداتی ناشی از کمبود منابع مالی نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بشیر خالقی درباره تجویز داروهای خارجی در حوزه بهداشت و درمان گفت: بررسی وضعیت تجویز دارو و نسخه نویسی پزشکان نیازمند بررسی و واکاوی است زیرا  نباید برند خارجی تعیین کننده تجویز دارو برای بیماران باشد بلکه تنها باید ملاک تجویز دارو  برای بیماران کیفیت دارو باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ارز مکفی برای واردات داروی خارجی مورد نیاز کشور اختصاص یافته است بنابراین کسری دارو در حوزه داروهای وارداتی ناشی از کمبود منابع مالی نیست بلکه محدودیت اساسی در حوزه تبادلات بانکی بین المللی است، تامین دارو برای بیماران باید در اولویت تمام امور اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد زیرا درمان بیمار وابسته به تامین دارو است.

وی افزود: برای توسعه و بهبود صنعت داروسازی کشور، حمایت از تولید داخلی در سال 98 در راس امور قرار بگیرد تا بتوان متخصصان داخلی را در حوزه تولید دارو ترغیب کرد که در این حوزه حضوری پایدار داشته باشند.
 
خالقی تاکید کرد: تجویز دارو و نسخه نویسی پزشکان باید هماهنگ و همسو با قانون باشد. بنابراین تا زمانی که دارو مشابه داخلی کیفیت قابل توجیه دارد می بایست برای حمایت از تولید کننده داخلی داروی ایرانی تجویز شود تا علاوه بر خدمات رسانی جامع  و کیفی در حوزه دارو به بیماران بتوان اقتصاد تولید کننده داخلی برای ماندگاری دربازار دارو را نیز تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: محدودیت تبادلات ارزی مانع اساسی برای  تامین دارو خارجی برای بیماران است، ایجاد همسان گزینی برای  حضور پزشک در مناطق مختلف کشور از وظایف اساسی وزارت بهداشت و درمان است بنابراین برای افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی الزام آور است که توزیع پزشک براساس نیازهای  بیماران  در سراسر کشور عملیاتی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه