مشاور مطبوعاتی وزیر بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای علیرضا وهاب زاده 
فعال محترم رسانه ای 

باتوجه به سوابق طولانی جنابعالی در امور رسانه، بدینوسیله به عنوان مشاور جوان مطبوعاتی اینجانب منصوب می شوید .

امروز گرچه فضای مجازی ابزاری در روشنگری و اعتلای دانش عمومی از اتفاقات و رویکردهای جهان است، مع الوصف این فضا بگونه ای در ایجاد ناامنی و تشویش افکار نیز می تواند بعنوان ابزاری کارآمد تلقی شود. انتظار می رود جنابعالی با رویکردی آمیخته با صداقت و روشنگری در شفافیت و تنویر فضاهای تیره و با پیگیری مستمر فضای رسانه ای و مجازی داخل و خارج از کشور کلیه موارد اعم از اظهار نظرها، شکوائیه ها، رضایتمندی ها و ارائه راهکارهای اصلاحی منتقدانه و دلسوزانه را رصد و حاصل آن را به اینجانب گزارش نمائید. بدیهی است همکاران روابط عمومی، معاونت ها و مدیریت های این وزارت حداکثر همکاری را مبذول خواهند نمود.  امید است با اتکال به خداوند بزرگ و استعانت از معصومین (ع) در این راه گام بردارید.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه