برگزاری نشست یک روزه توجیهی-تخصصی نظام ارجاع
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری در خصوص اهداف برگزاری این نشست تخصصی بیان کرد: به منظورفراگیر شدن نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور و همکاری بخش خصوصی با اقدامی که سازمان نظام پزشکی طبق دستور ریاست کل این سازمان و مصوبه شورای معاونین انجام داد، امروز نسبت به فراخوان نمایندگان شورای هماهنگی استان ها در کمیته فنی نظام ارجاع و پزشک خانواده که از قبل تعیین شده بود؛ اقدام به برگزاری نشست تخصصی با مشارکت 32 استان نمود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: خدمات درمانی به بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانی در سه سطح یک مربوط به بخش عمومی و سرپایی، در سطح دو بخش مربوط به خدمات تخصصی و سطح سه خدمات فوق تخصصی ارائه می شود و لازم است با اجرای نظام ارجاع، گام های موثری برای این اقدام برداشته شود که بیماران پس از دریافت خدمات در سطح یک "بخش سرپایی" به پزشکان متخصص و فوق تخصص ارجاع داده شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه اشتراک و بکارگیری مولفه های بخش خصوصی در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده چالش های مرتبط با خود را دارد،  باید مولفه های آن به صورت کامل دیده  و در کارگروه های نظام پزشکی به عنوان متولی بخش خصوصی پیگیری شود.

جهانگیری درباره اهداف برگزاری این نشست تخصصی اضافه کرد: به منظور فراگیر شدن نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور و همکاری بخش خصوصی با اقدامی که سازمان نظام پزشکی طبق دستور رئیس کل این سازمان و مصوبه شورای معاونان انجام داد، امروز یکشنبه نسبت به فراخوان نمایندگان شورای هماهنگی استان ها در کمیته فنی نظام ارجاع و پزشک خانواده که از قبل تعیین شده بود، اقدام به برگزاری نشست تخصصی با مشارکت ۳۱ استان کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: این نشست با حضور انجمن های علمی، نمایندگان استان ها، وزارت بهداشت در سطوح مختلف و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی سازمان بیمه سلامت در حال برگزاری است که ابتدا راهکارها و برنامه های وزارت بهداشت اعلام و در چهار کارگروه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در حضور معاونان وزیر بهداشت این چهار گروه اعلام نتیجه کرده و راهکارهای آنان شنیده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان با اشاره به این که 62 درصد خدمات در سطح یک توسط بخش خصوصی به بیماران ارائه می شود؛ خاطرنشان کرد: با توجه به این که اشتراک و بکارگیری مولفه های بخش خصوصی در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده چالش های مرتبط با خود را دارد ؛ بایدآیتم های آن بصورت کامل دیده و در این کارگروهها نظام پزشکی به عنوان متولی بخش خصوصی پیگیری کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه