فراخوان پذیرش طرح‌های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در راستای اولویت‌های پژوهشی ۵ ساله خود تا سال ۱۴۰۴ و در پاسخ به رفع نیازهای پژوهش‌های کاربردی مرتبط با منابع انسانی سلامت، آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی در خصوص موضوعات ذیل اعلام کرد.

عناوین طرح ها به شرح زیر اعلام شده است:

۱_ تعیین میزان و عوامل موثر بر ماندگاری نیروی انسانی به تفکیک رشته‌های شغلی مامایی و دندانپزشکی در انواع واحدهای ارائه خدمت و مناطق جغرافیایی مختلف

۲_ امکان سنجی کاربرد سیاست‌های جایگزین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت تامین نیروی مورد نیاز

۳_ ارزیابی مقایسه‌ای تاثیر مصاحبه شغلی در جذب نیروهای کارآمد
۴_  ارائه الگوی بهینه مصاحبه شغلی برای بکارگیری نیروی انسانی در رسته اداری مالی
۵_ ارزیابی کمی و کیفی عملکرد نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
۶_ ارزیابی مقایسه ای کارایی و اثربخشی روش های مختلف تامین و بکارگیری منابع انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت

۷_ بررسی وضعیت فعالیت و میزان ریزش فارغ التحصیلان و عوامل موثر برآن به تفکیک رشته های پزشکی تخصصی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی 

۸_ تعیین میزان سهم زمانی معادل تمام وقتی (Full-Time Equivalent) به تفکیک رشته های پزشکی تخصصی و پرستاری در بخش های دولتی و خصوصی و درانواع مکان های ارائه خدمت

به گزارش فارس محققین و پژوهشگران حقیقی یا حقوقی علاقه‌مند می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط مربوطه و دریافت شرح خدمات مورد انتظار در خصوص هر یک از عناوین اعلام شده به وب سایت مرکز به آدرس (http://CHHRRS.behdasht.gov.ir) مراجعه کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه