امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز روابط عمومی و دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این تفاهم نامه که به امضای کیانوش جهانپور به عنوان طرف اول و دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به نمایندگی شهرام رفیعی فر به عنوان طرف دوم منعقد شد، طرفین در اجرای برنامه ملی خودمراقبتی، برنامه ملی ارتقای فرهنگ سلامت مصوب شورای فرهنگی عمومی کشور، برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و کنگره های آموزشی ترویجی سلامت و تولید رسانه های آموزشی دیداری، شنیداری، رادیویی و تلویزیونی، بر خط و تبلیغات محیطی مورد نیاز مشارکت و همکاری خواهند کرد .

متن کامل این تفاهم نامه به شرح زیر است:

به منظور توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد اثربخش برای ارتقای سواد سلامت عمومی مردم و توانمندسازی آنها برای مراقبت از سلامت خود، خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، این تفاهم نامه فیمابین مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی آقای دکتر کیانوش جهانپور به عنوان طرف اول و دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی آقای دکتر شهرام رفیعی فر به عنوان طرف دوم به شرح زیر منعقد  می گردد:

تعهدات طرف اول:

1_ هماهنگی با رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور برای اجرای آموزش های پیش بینی شده در "کوریکولوم جامع ارتقای سواد سلامت عمومی مردم"

2_ هماهنگی تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مورد نیاز در مناسبت های جهانی و ملی سلامت طبق تقویم سلامت 

3_ هماهنگی تولید و پخش سریال های تلویزیونی و محصولات خانگی مورد نیاز برای ارتقای فرهنگ سلامت و ترویج سبک زندگی سالم 

4_ هماهنگی انتشار محتواهای آموزشی ارایه شده از سوی طرف دوم در مطبوعات، فضای مجازی و تبلیغات محیطی

5_ همکاری در تربیت سفیران سلامت خانوار، سفیران سلامت محله و سفیران سلامت دانش آموز، دانشجو و سایر نیروهای داوطلب سلامت 

6_ همکاری در اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی با مشارکت مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی

تعهدات طرف دوم:

1_ تدوین کوریکولوم جامع ارتقای سواد سلامت عمومی برای مراقبت از سلامت خود، خانواده و جامعه با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی، بیماریهای مزمن و حاد

2_ گردآوری و تدوین محتوای آموزشی معتبر برای هر یک از مناسبتهای جهانی و ملی بهداشتی با همکاری دفاتر حوزه معاونت بهداشت

3_ نظارت علمی و آموزشی بر محتوای سریال ها و مجموعه های رادیویی و تلویزیونی تولیدی در رسانه ملی و محصولات سینمای خانگی مرتبط با حوزه بهداشت 

4_ تهیه محتوای علمی آموزشی بسیج ها و پویش های  اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

5_ تهیه راهنمای خودمراقبتی برای اقشار مختلف مردم به ویژه سفیران سلامت خانوار، سفیران سلامت محله و سفیران سلامت دانش آموز، دانشجو و سایر نیروهای داوطلب سلامت

تعهدات مشترک:

1_ همکاری در تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه برنامه های اطلاعاتی، آموزشی و ارتباطی وزارت متبوع 

2_ همکاری در تولید رسانه های آموزشی دیداری، شنیداری، رادیویی و تلویزیونی، بر خط و تبلیغات محیطی مورد نیاز

3_ همکاری در اجرای برنامه ملی خودمراقبتی

4_ همکاری در برگزاری نمایشگاه، جشنواره ها و کنگره های آموزشی ترویجی سلامت

5_ هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی برای توسعه برنامه های اطلاعاتی، آموزشی و ارتباطی وزارت متبوع 

6_ همکاری در اجرای برنامه ملی ارتقای فرهنگ سلامت مصوب شورای فرهنگی عمومی کشور

7_ توسعه همکاری های فیمابین موضوع این تفاهم نامه در بین سطوح دانشگاه های علوم پزشکی کشور

8_ همکاری در زمینه تقویت برنامه های آموزشی شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما، شبکه سلامت سیما و رادیو سلامت

پایان پیام/

مطالب مشابه