سازمان‌دهی صندوق تعاون نظام پزشکی براساس قانون جدید این سازمان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد بیات در خصوص نحوه شکل گیری این صندوق بیان کرد: صندوق تعاون و رفاه در اولین دوره ریاست دکتر فاضل یعنی در دهه هفتاد جزء واحدهای تابعه سازمان بود که به موجب آن اساسنامه مختصری نوشته و چند شرکت مانند حکمت نظام و تعاونی مسکن جامعه پزشکی ایران تاسیس شدند.

رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یکی از این شرکت ها برای تجهیزات پزشکی و دیگری برای کارهای تجاری و مسکن و امثال آن پیش بینی شده بودکه بر اساس آن چه در اساسنامه شرکت ها و سازمان نوشته شده بود این شرکت ها  تعهدی در قبال صندوق و سازمان نظام پزشکی نداشتند؛ بنابراین بعد از این که مدیریت سازمان عوض شد ارتباط آن شرکت ها هم با سازمان قطع و هیچ محمل قانونی برای ادامه فعالیت با آنها وجود نداشت.

وی افزود: از میان شرکت های فوق الذکر فقط تعاونی مسکن موفق شد تعدادی مجتمع مسکونی  مانند دارآباد ساخته و به پزشکان واگذار کند، در دهه هفتاد بعد از اتمام دوره ریاست دکتر فاضل و روی کار آمدن دکتر ظفرقندی تلاش ها برای احیای صندوق تعاون و رفاه به عنوان واحد تابعه انجام و در شورای عالی نظام پزشکی بازنگری برای تغییر اساسنامه قبلی انجام شد.

بیات گفت: بر وفق قانون قبلی اساسنامه ای تهیه  و صندوق  به صورت یک موسسه  رسما به ثبت رسید و وظایفی برای آن تعریف شد که اولین اقدام بحث عضو گیری در صندوق و پرداخت حق عضویت بود تا منابع پایداری برای آن تامین و از محل این منابع خدمات رفاهی برای اعضا انجام شود .

رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با اشاره به بند آخر این اساسنامه مبنی بر این که تمامی خدمات رفاهی نظام پزشکی باید به صندوق منتقل شود اظهار کرد: خدمات رفاهی با درآمد زایی متفاوت بوده و ممکن است خدمات رفاهی درآمد زاباشد یا نباشد؛ همچنین عملیات اقتصادی صندوق  نیز ممکن است تجاری یا غیرتجاری بوده و الزاما رفاهی نیست.

وی تصریح کرد: به هر حال مقرر شد که منابع تجهیز و یک شرکت سرمایه گذاری با استفاده از این منابع که صد در صد سهام آن برای صندوق باشد به عنوان یک هلدینگ عمل کرده و عملیات اقتصادی انجام دهد لذا شرکت سرمایه گذاری رازی در آن زمان تاسیس  و صندوق تعاون و رفاه مستقر و کار خود را شروع کرد.

بیات اضافه کرد: مصادف با تغییر انتخابات سازمان و مدیریت آن این طور پیش بینی شد که مجمع عمومی این موسسه شورای عالی نظام پزشکی و رئیس شورای عالی ، رئیس مجمع هم باشد،لذا مجمع عمومی شکل گرفت و هیات مدیره به پیشنهاد رئیس کل سازمان شورای عالی انتخاب و مدیرعامل صندوق به رئیس سازمان پاسخگو است.

رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی یادآور شد: اواخر دوره ریاست دکتر ظفرقندی و شروع ریاست دکتر صدر قانون جدید ابلاغ و چند تغییر در صندوق رخ داد ، از آن زمان صندوق تعاون از واحد تابعه به رکن سازمان ارتقاء یافت بنابراین سازمان نظام پزشکی نمی تواند بدون صندوق باشد و وظیفه ای که در قانون دیده شد کمک به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه پزشکی بود و شورای عالی وقت تصمیم گرفت هیات مدیره صندوق تغییر کند و مسیری که در ابتدا آغاز شده بود کمی تغییر و خود صندوق مباشرت به عملیات اقتصادی کرد.

وی با اشاره به عدم عضو گیری در آن دوره و نبود منابع پایدار برای صندوق افزود: برخی موسسات تاسیس یا به کار گرفته شدند و برخی قرار دادهای بیمه نیز منعقد شد و صندوق مانند یک شرکت عمل کرده و خدمات رفاهی به اعضای جامعه پزشکی ارائه نمود که طی آن منابعی حاصل و واحد وام به صندوق منتقل شد اما دوباره از صندوق جدا و اکنون قرار است مجددا به صندوق انتقال یابد.

بیات در خصوص شرکت های کارگزار در صندوق گفت: شرکت رازی که آن زمان تاسیس شده بود به کنارگذاشته و شرکت سرمایه گذاری دیگری تاسیس شد که همه سهام آن مربوط به صندوق نیست و افرادی در آن صاحب سهم هستند؛ البته چند شرکت دیگر هم تاسیس شد که  همه وابسته به صندوق بوده و برخی موفقیت داشتند و برخی هم نداشتند، صندوق خودش مباشرت به عملیات اقتصادی کرد و اساسنامه ای که بر مبنای قانون قبلی نظام پزشکی نوشته شده بود ملاک کار قرار گرفت .

رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی در خصوص اینکه عملکرد شورای عالی نظام پزشکی در زمینه صندوق تعاون و رفاه چگونه بوده است عنوان کرد: شورای عالی در زمینه مسائل مربوط به صندوق ورودی نداشته و فقط اساسنامه ای که بر اساس قانون قبل نوشته شده، ملاک کار است در حالی که دو وظیفه در قانون برای شورای عالی نظام پزشکی در نظر گرفته شده که یکی تهیه دستورالعمل ها ، آئین نامه ها و وظایف است و دیگری نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه.

وی در خصوص منابع صندوق تعاون و رفاه نظام پزشکی اظهار کرد: اکنون صندوق تعاون و رفاه منابعی بصورت مستمر ندارد و صرفا  یکسری فعالیت های اقتصادی انجام می دهد که منافع دارد نه منابع که آن منافع در صندوق می آید مثلا قرارداد بیمه داریم و یک درصدی از آن به صندوق واریز می شود که مستمر و پایدار نیست.

بیات در خصوص هزینه کرد درصدهایی که به صندوق واریز شده گفت: گاهی صندوق این هزینه ها را سرمایه گذاری کرده و کارهای اقتصادی انجام می دهد و بخشی از سودهای صندوق با مصوبه شورای عالی برای گردش کار خود نظام پزشکی استفاده شده است .

رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات این است که صندوق بر اساس قانون جدید تشکیل سازمان نظام پزشکی که مصوب مجلس در سال 83   است ، سازمان دهی شود و بانک مرکزی برای صندوق ها یکسری ضوابط و دستور العمل دارد که ارزیابی کرده و به آنها نظارت دارد و بر این اساس باید شورای عالی وظایف خود را در دستور کار قرار داده و تعریفی برای صندوق داشته باشد.

وی در خصوص مدل اداره صندوق افزود: در واحد وام اقداماتی صورت گرفته مبنی بر این که مدل آن به صورت صندوق قرض الحسنه باشد در حالی که عملیات رفاهی در قالب فعالیت به صورت قرض الحسنه مشخص نخواهد بود؛ بنابراین ابتدا شورای عالی باید مدل صندوق را تعریفه و سپس با بانک مرکزی وارد مذاکره شود که اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

بیات ادامه داد: باید بخش تعاون از رفاهی جدا شود؛ نباید به صندوق چشم داشت اقتصادی داشت و باید منابعی برای آن در نظر گرفت که می تواند حق عضویت باشد و کسانی از خدمات آن بهره مند شوند که حداقلی در این صندوق داشته باشند البته به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر مانند کسانی که بیمار می شوند یا زنانی که سرپرست خانوار هستند، تسهیلات لازم ارائه خواهد شد.

رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی در خصوص راهکارهای تامین منابع صندوق اظهار کرد: می‌توان مذاکراتی انجام داد تا درصد کمی از منابعی که در بیمه و دولت برای جامعه پزشکی استفاده می شود بطور مستمر و پایدار به صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی واریز شود  تا به این صورت منابعی تامین و در بخش تعاون و اقتصادی با فرمول ها ی خود تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته باشد .

وی در خصوص نحوه فعالیت شرکت های کارگزار صندوق نظام پزشکی گفت: صندوق تعاون و رفاه به عنوان سهامی عام ثبت شده و یکسری شرکت ها وابسته به آن تاسیس شده اند زیرا صندوق ها خود کار اقتصادی نمی کنند بلکه سرمایه گذاری کرده و منابع خود را تامین می کنند و در مورد صندوق تعاون و رفاه سازمان نیز با کنار گذاشتن شرکت رازی، یک شرکت سرمایه گذاری صندوق تعاون و رفاه در دوره بعد تاسیس شد که در آن یکسری افراد برای این که بتوانند وارد هیات مدیره شوند دارای سهم هستند اما بیشترین سهم مال صندوق است

بیات ادامه داد: اکثر این شرکت ها فعال نیستند در برخی شرکت هایی که تاسیس شده حتی شخصیت های حقوقی سهام دارند و کسی سهام دار شخصی در صندوق نیست و  باید چند اقدام در جهت پیشبرد کارهای صندوق انجام شود که می توان به :1- ازتعریف صندوق و دستور العمل ها در شورای عالی 2- دریافت مجوزها و هماهنگی با بانک مرکزی 3- تجمیع منابع و تجهیزآن که می تواند از محل عضو گیری باشد، اشاره کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: اگر سازو کاری برای تجمیع منابع پیدا و از نظام پرستاری هم دعوت کنیم تا در این صندوق سهم داشته باشد؛ می توان یکسری خدمات را برای جامعه پزشکی و پرستاری انجام داد از جمله این که  در داخل صندوق رفاه می توان خدمات بازنشستگی و قرض الحسنه به اعضا ء ارائه داد و اگر صندوق بصورت رفاه تعریف و اعضایی داشته باشد که حق عضویت پرداخته و تجمیع منابع شود ؛ صندوق می تواند در بخش تعاون فعالیت اقتصادی داشته و از محل سود آن بخش رفاه نیز فعال شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه