روز خبرنگار
جامعه خبرنگاری کشور مانند همه صنوف دیگر دارای طیفی از افراد است ولی متاسفانه آنچه فعلا رخ می‌دهد، نشانه‌های زیادی از صداقت و وفاداری به حقیقت‌یابی را در خود ندارد.

گروه پزشکان و قانون و پایگاه خبری آن (پالنا) خود را بخشی از جامعه خبرنگاری و نیز بخشی از جامعه پزشکی می‌داند ولی نمی‌تواند چشم خود را بر رفتارهای نادرست هیچ صنفی فرو بندد؛ چه پزشک و چه خبرنگار. 

گروه و پایگاه خبری آماده تعاملات بیشتر و منصفانه‌تر با همه اعضای جامعه خبری و به‌خصوص خبرنگاران عزیز است.

خداوند حافظ تن و روان و قلم شما باد؛

پایان پیام/

مطالب مشابه