آثار سوء تبلیغات اغوا کننده در حوزه سلامت از رسانه های جمعی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نشست مشترکی که با حضور رئیس کل و شورای معاونین سازمان نظام پزشکی با معاونین وزارت بهداشت در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد ، آثار سوء تبلیغات اغوا کننده در حوزه سلامت که از رسانه های جمعی منتشر می شود؛  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم ساماندهی این تبلیغات تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی  در این نشست مشترک،درمورد  آثار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوهای رشته پزشکی از جمله کاهش کیفیت درمان ، نبود امکانات آموزشی و سیستم های اجرایی بحث و تبادل نظر انجام شد؛ همچنین نحوه اجرای قانون استفاده از کارتخوان و پایانه الکترونیک فروشگاهی در مراکز بهداشتی ودرمانی مورد بررسی قرار گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه