پویایی صنعت بیمه نیازمند ترسیم یک قانون شفاف است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن لطفی درباره وضعیت پوشش خدمات بیمه ای در کشور گفت: برای ارتقا خدمات بیمه ای در کشور باید مشخص شود که بیمه ها چه تعهداتی در قبال  بیمه شونده در زمینه حق عضویتی که پرداخت می کنند، ارائه می دهند تا بتوان علاوه بر نظارت بر خدمات بیمه ای در حوزه بهداشت و درمان دایره خدمات رسانی به بیمه ها در کشور را به سمت کیفی سازی حرکت داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: برای پویایی صنعت بیمه نیازمند ترسیم قانونی شفاف هستیم تا بتوان امور بیمه ای را به بهترین شکل ممکن به ساماندهی رساند، پراکندگی قانون نباید منجر به سو استفاده  شرکت های بیمه ای شود بنابراین الزام آور است که در راستای  بهبود خدمات بیمه ای فکری اساسی برای تدوین قانونی جامع در حوزه بیمه بکنیم تا بتوان خدمات رسانی در حوزه بیمه را به نوعی یکپارچه سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: ارتفا کیفی خدمات بیمه ای نیازمند شفافیت است تا بیمه شونده اطلاع داشته باشد بر چه اساسی خدمات بیمه ای را پرداخت می‌کند، ارتقاء کیفی خدمات بیمه ای نیازمند غربالگری است تا بیمه شونده اطلاع داشته باشد که بر چه اساسی خدمات بیمه ای را پرداخت می‌کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه