سرپرست دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رضا گل پیرا

نظر به تعهد، تخصص وتجارب ارزشمند جنابعالی ، به موجب این ابلاغ  به عنوان سرپرست دفتر مدیریت  بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال وبهره گیری مناسب  از ظرفیت ها ومنابع موجود وبا رعایت جوانب قانونی وشرعی در پیشبرد اهداف وظایف آن دفتر به شرح ذیل موفق باشید.

_ طراحی و استقرار برنامه مدیریت بیمارستان مستقل و پاسخگو
_ طراحی برنامه توسعه پایدار بیمارستانها
_ توانمند سازی مدیران بیمارستانی
_ افزایش بهره وری نیروی انسانی و سرمایه های فیزیکی در مراکز درمانی
_ ایجاد دسترسی عالادنه مردم به خدمات درمانی از طریق بازنگری و استقرار نظام سطح بندی خدمات درمانی کشور با اولویت مناطق محروم

_ ارتقای کیفیت خدمات درمانی
_ اجرای برنامه ایمنی بیماران
_  رویکرد نوین در توزیع نیروی تخصصی در راستای دسترسی عادلانه مردم و با رعایت حقوق جامعه پزشکی و ارزیابی فعالیت درمانی پزشکان

_ استقرار نظام جامع مراقبت تخصصی در بیماریهای خاص و صعب العلاج و توسعه نظام‌مند پیوند اعضا در کشور.

_ ارتقاء فرآیندهای الکترونیک بیمارستان ها و کلینیک های سرپایی.

_ اصلاح کدینگ خدمات و دارو و ملزومات بیمارستانی بطوریکه زمینه برای DRG  و اجرای کتاب ارزش نسبی فراهم گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه