پزشکان مشکلی با کارتخوان ندارند؛ نسبت به تبعیض معترض‌اند
از سال ۱۳۹۲ قانون تعدادی از صنوف را مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه کرده که هر سال هم 10 صنف به لیست قبلی اضافه شده است و الان بیش از 30 صنف برابر قانون مکلف به نصب دستگاه صندوق مکانیزه هستند. اما سئوال اینجاست که این قانون چرا اجرا نمی‌شود؟

مگر مجلس ناظر بر عملکرد دولت در اجرای قانون نیست‌؟

وقتی دولت قوانین مصوبه را هنوز اجرا نکرده است، لزوم تصویب قانون جدید و اضافه کردن یک صنف به لیست قبلی و الزام همین صنف به اجرای قانونی که سال‌هاست ‌معطل مانده و اجرا نشده، چیست؟ اعتراض جامعه پزشکی به این «تبعیض» است.

ما پزشکان نه با کارتخوان مشکلی داریم‌ و نه اینکه حساب مخفی از نظر دارایی داشته باشیم. همه حساب‌های ما پزشکان در سیستم ‌کنترل دارایی است و اصلا مشکل ما این نیست.

ما فقط به این «تبعیض» معترضیم؛ همین

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه