توسعه حوزه قلب و عروق با استفاده از سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چهارمین دوره از سمپوزیوم "سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق" چهارم مهرماه امسال با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهر یزد برگزار می‌شود تا زمینه گسترش این دانش در همه استان ها فراهم شود.

آشنایی با تازه ترین موضوعات و فناوری های حوزه سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق، کارآزمایی‌های بالینی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در حوزه قلب و عروق، تجاری سازی محصولات سلولی و پزشکی بازساختی در قلب و عروق، دورنما و چالش‌های کاربرد مهندسی بافت در پزشکی بازساختی قلب و عروق، زیست مواد در سلول درمانی و مهندسی بافت قلب، الکتروفیزیولوژی و ضربان سازهای بیولوژیک و ژن درمانی، دست‌ورزی‌های ژنتیکی و ویرایش ژنوم در قلب و عروق: چالش‌ها و دورنمای بالینی محورهای این سمپوزیوم است.

بر اساس این گزارش، این سمپوزیوم با گردهمایی فعالان این حوزه سعی دارد گسترش فعالیت‌ها در این حوزه را ایجاد کند تا فعالان حوزه قلب و عروق با توجه به سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی زمینه توسعه آن را در کشور فراهم کنند.

درخصوص اهمیت برگزاری این رویداد نیز باید گفت، سکته قلبی یکی از امراض شایع در این حوزه است که پس از آن حتی با وجود سلول های بنیادی در ارگان قلب، نمی تواند به شرایط قبل بازگردد که البته به طور حتم دانش سلول های بنیادی یکی از حوزه هایی است که در این موضوع به کمک می آید.

به گزارش ایرنا گفته می شود مهندسی بافت نیز حوزه دیگری است که با تکیه بر ترکیب سه مؤلفه سلول، فاکتورهای رشد و زیست موادِ مناسب، به عنوان یکی از روش های جایگزین پیوند بافت و عضو در سال های اخیر توسعه یافته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه