تصویب آئین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین‌نامه اجرایی "بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع" را تصویب کرد.

بر همین اساس، هیات وزیران در جلسه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آئین‌نامه اجرایی "بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع" را تصویب کرد.

بر این اساس، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، اقدامات لازم را به عمل آورد.

همچنین، مطابق قانون برنامه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و سایر ضوابط، بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب دولت می‌رسد.

بر این اساس، این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و تمامی افراد تحت تکفل آنان است. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه