آغاز فاز دوم تفویض صدور و تمدید پروانه های ساخت به دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رزا مختاری گفت: پیرو تفویض صدور پروانه تمدید تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی قطب کشور در آبان ماه 1395 ، در راستای سیاست های این اداره در خصوص حمایت از تولید داخل با تسهیل فرآیند ها و کاهش زمان صدور پروانه ساخت، از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۸، صدور پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی با کلاس خطر A به 17 دانشگاه علوم پزشکی منتخب در سراسر کشور تفویض می شود.

رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: در فرآیند تفویض فوق، در ابتدا شرکت های تولید کننده می بایست موافقت اصولی برای تولید محصولات کلاس خطر A خود را از سامانه ثبت تولید داخل اداره کل تجهیزات پزشکی اخذ نمایند "که بصورت سیستمی درخواست و بصورت سیستمی نیز نتیجه در سامانه درج می شود" و پرونده آنها بعد از صدور موافقت اصولی بصورت خودکار به کارتابل الکترونیکی دانشگاه مربوطه ارجاع می گردد و شرکتها باید جهت ادامه روال ثبت، صدور و اخذ پروانه ساخت خود، با توجه آدرس محل تولید به  دانشگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است مراجعه و پیگیری نمایند.

به گزارش وب‌دا ور در پایان افزود: دسترسی و زیرساخت های نرم افرازی لازم برای دانشگاهها ایجاد شده و طی هفته گذشته و هفته جاری، دروه های آموزشی حضوری نیز برای دانشگاه های مربوطه برگزار گردیده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه