بروزرسانی فهرست تجهیزات پزشکی تولید داخل با افزایش ۹۰ درصدی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ساجده رمضانپور در این باره گفت: پیرو مصوبات کمیته فنی 31  تیرماه سال 98 ، فهرست تجهیزات پزشکی با وضعیت تولید داخل گروه T1 که از نظر کمی و کیفی پوشش نیاز داخل را می دهند، مصوب و بروزرسانی شده و در دسترس عموم می باشد.

معاون فنی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: در فهرست مذکور شاهد افزایش 90 درصدی اقلام نسبت به سال 1397 می باشیم و در سال رونق تولید و راستای حمایت از تولید داخل با توجه پروانه های جدید صادره تولید، فهرست تولید داخل گروه T1 از 182 قلم به 343 قلم افزایش یافته است.

وی افزود: بروزرسانی فهرست تولید داخل گروه T1 که نیاز مراکز درمانی را پوشش می دهد، خود گامی رو به جلو در حمایت از تولید داخل و کاهش واردات اقلام با تولید مشابه داخل است.

به گزارش وب‌دا دریافت و مشاهده فهرست تجهیزات پزشکی با وضعیت تولید داخل گروه T1 از لینک پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی
http://imed.ir/News/1/4224

گروه T1 آن‌دسته از تولیدات داخل است که از نظر کیفی و کمی می توانند نیاز مراکز درمانی را با تولید داخل تامین کنند و چون تولید داخل آنها کاملا محقق شده، واردات مشابه آنها ممنوع و یا محدود می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه