آموزش پزشکی منفک از بحث راهنماهای بالینی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رضا تویسرکان منش مهمترین مشکل در اجرای راهنماهای بالینی را اطلاع‌رسانی و آموزش دانست و بیان کرد: آموزش پزشکی در حال حاضر منفک از بحث راهنماهایی بالینی است. این موضوع در ابتدا باید وارد بحث آموزش پزشکی شود تا مقاومتی نسبت به اجرای آن وجود نداشته باشد و سازمان‌های بیمه گر مدعی اجرای آن شوند و هزینه ای خارج از پروتکل و گلایدلاین علمی را پرداخت نکنند.

مدیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر آموزش مستمر اجرای راهنماهای بالینی به پزشکان اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع می تواند در بازآموزی پزشکان  لحاظ شود که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این در حالی است که گروه پزشکی موظف است برای تمدید پروانه فعالیت آموزش ببینند و می‌توان گایدلاین ها را وارد مباحث بازاموزی کرد چرا که بسیاری از پزشکان از این موضوع بی اطلاع هستند و باید نسبت به اجرای آن آگاهی داشته باشند.

وی افزود: مدعی اصلی اجرای راهنماهای بالینی باید بیمه‌ها باشند، گایدلاین ها باید طوری نوشته شوند که مبنای علمی آن نیز لحاظ شود یعنی فقط بحث صرفه جویی نیست بلکه استفاده صحیح از منابع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت تویسرکان منش در پایان بر همبستگی نظام سلامت و بیمه به منظور اجرای راهنماهای بالینی اشاره کرد و گفت: تولید، پیاده سازی و آموزش راهنماهای بالینی با وزارت بهداشت است ولی از آنجایی که نظام بازپرداخت در کشور توسط بیمه ها انجام می‌شود، بیمه ها باید مدعی اصلی این موضوع باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه