تیتری برای آیندگان
سکانس اول
سال ۹۱
فروش غیرمجاز داروهای آگونیست در عطاریها ، سقوط ناگهانی قیمت هر شیشه شربت پلم متادون در بازار آزاد از ۱۰۰ هزارتومان در پاییز و ابتدای زمستان به ۱۳ هزارتومان در اسفندماه
صدور بی رویه پروانه تاسیس مراکز برای مدیران دولتی
عدم بازرسی از مراکز عرضه غیرمجاز داروهای آگونیست و عطاریها توسط سازمان غذا دارو
و استنکاف این سازمان از انجام وظایف حاکمیتی و عرضه ترامادول  و ریتالین به وفور درجامعه

سال ۹۲
تشدید برخورد معاونتهای درمان و غذا دارو با مراکز ، فروش فراوان داروهای اگونیست در عطاریها ، تداوم صدور مجوز تاسیس مرکز درمان سومصرف مواد و بازهم
استنکاف سازمان غذا دارو از اعمال نظارت حاکمیتی و باز وفور ترامادول و ریتالین

سال ۹۳ ادامه داستان
فروش غیرمجاز داروی آگونیست درعطاریها و استنکاف غذا دارو از انجام وظایف حاکمیتی
و طبق شنیده ها اعطای مجوز تولید متادون به بخش خصوصی گردن کلفتی که سابقه معاونت وزارت و فعالیت در وزارت خاص داشتند که توضیح بیشتری در ادامه می آید

سال ۹۴ ادامه داستان
فروش غیرمجاز دارو در عطاری ها
تشدید برخورد با درمانگران
استنکاف سازمان غذا دارو از انجام وظایف حاکمیتی نظارت بر عرضه وفروش غیرمجاز داروی اگونیست و وفور ترامادول و.....
روشن شدن دلیل افت قیمت شربت متادون در سال ۹۱ در بازار با عزل مدیرعامل داروپخش که حجم زیادی شربت غیرمجاز را به بهانه تامین حقوق وعیدی کارکنان بازار آزاد کرده بود

سکانس دوم
سال ۹۴ : ادامه داستان بالا
افشای اختلاف شدید حدود ۱۰ تُن بین مقدار ماده اولیه مصرف شده  برای تولید داروی آگونیست متادون برای کل مراکز درمانی کشور و مقدار واقعی داروی تولید شده در کشور که مقدار اخیر بیشتر بود
تصویب طرح هولوگرام دار کردن داروهای اگونیست و صدور مجوز تاسیس مرکز برای افراد خاص علیرغم صدور بخشنامه ممنوعیت اعطا مجوز
استنکاف همزمان سازمان غذا دارو از انجام وظایف حاکمیتی نظارت بر عرضه و فروش غیرمجاز داروی آگونیست در عطاریها ونیز عدم اعمال فشار به کارخانجات تولید کننده داروهای آگونیست برای هلوگرام دار کردن داروها به بهانه های واهی و خنده دار و وفور ترامادول و تثبیت تغییر پاترن شروع اعتیاد از تریاک و هرویین به ترامادول

سکانس سوم
سال ۹۵
همدستی معاون کل وزارت با برخی برای واگذاری بازرسی مراکز به ب ج پ
خروج بیماران از پوشش درمان مراکز از ترس مداخله بسیج در بازرسی مراکز
گران شدن دارو دربازار غیرمجاز
تشدید سخت گیری بر مراکز
تجمع اعتراضی درمانگران جلو ستادمبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت.
اما کماکان فروش غیرمجاز داروی اگونیست در عطاریها
و کماکان استنکاف سازمان غذا دارو از اعمال وظایف حاکمیتی نظارت و بازرسی بر مکانهای عرضه غیرمجاز
و شانه خالی کردن از هلوگرام دار کردن داروهای اگونیست

سکانس چهارم
اواخر ۹۵ و اوایل ۹۶
طبق شنیده ها تولید وسیع متادون و اکسی کدون توسط همان بخش خصوصی که اشاره شد که مواد اولیه داروپخش را هم همزمان تامین میکرد و ۲۰ میلیون دلار حاصل صادرات آن به اروپا و احتمالا هند بود
دستور موقت دیوان درباره واگذاری بازرسی به ب ج پ و تلاش معاون کل وزارت بهداشت برای اعمال نفوذ و شکستن دستور دیوان و تلاش معاون غذا داروی وقت برای ترویج هرویین داروخانه ای اکسی کدون و شیاف مورفین و فروش آزاد آن در داروخانه ها
کلید خوردن آیداتیس و سرقت اطلاعات برخی از بیماران و ادعای کانون درمانگران مبنی بر وجود سرورها در کشور ثالث و تکذیب وزارت
فرار بیماران از پوشش درمانی مراکز به دلیل ترس از لو رفتن اطلاعاتشان
تجمع اعتراضی درمانگران برای صیانت از سلامت جامعه و محرمانگی اسرار بیماران در جلو مجلس
اما
کماکان فروش آزادانه داروی غیرمجاز در عطاریها و استنکاف سازمان غذا دارو از اعمال نظارت حاکمیتی برمحلهای عرضه غیرمجاز و استنکاف از فشار برکارخانجات تولید کننده برای هلوگرام دار کردن داروها
تلاش رئیس غذا دارو برای توزیع داروخانه ای شیاف مورفین و اکسی کدون برخلاف نظر و مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر که در جلو تلویزیون گفت :ما تصمیم گیراصلی هستیم نه جای دیگر .

سال ۹۷
اجبار کلیه مراکز به اجرای آیداتیس و وجود بسیاری باگها در آن نرم افزار
کنار زدن دکتر افشار و کلیه افرادی که مخالف سیاستهای سازمان غذا دارو و معاون کل وزارت بهداشت در حمایت از مافیای مواد و دارو  و مبارزه با درمانگران و خارج شدن بیماران از مراکز بودند از ستاد
و تداوم استنکاف سازمان غذا دارو از وظایف حاکمیتی مثل سنوات گذشته.

سکانس پنجم
انتخاب وزیر داروساز بعنوان وزیر بهداشت
نامه درخواست انجمن داروسازان برای توزیع داروهای اگونیست
اعتراف وزیر بهداشت به وجود برخی سرورها در کشور ثالث
و
همزمان شروع پرونده سازی برای برخی درمانگران در استان البرز و برجسته کردن آن نتایج و تعمیم ن به سطح کشور برای زمینه سازی بند۸
مصوبه ۱۳۶ ستاد با امضا رییس جمهور و بدون طی تشریفات قانونی
واستناد به  دو پایلوت شکست خورده در تحویل داروی آگونیست به داروخانه ها در دو استان کشور
و
کماکان استنکاف سازمان غذا دارو از انجام وظایف حاکمیتی در برخورد با عرضه و فروش داروهای آگونیست در عطاریها و هلوگرام دار کردن داروها و کشف هزاران بسته ترامادول و تلاش وزارت برای متوجه کردن مسئولیت بند ۸ مصوبه ستاد به سمت رییس جمهور و ستاد

سکانس یکی مانده به آخر
تشدید برخورد با مراکز درمان اعتیاد
دستگیری برخی کارکنان وزارت و دانشگاهها در رابطه با نشت غیرمجاز داروی اگونیست به بازار
مخالفت همه مسئولین ستاد و نمایندگان و کارشناسان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمانگران و نظام پزشکی و حتی معاون درمان وزارت با اعمال و اجرای بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد  و تنها ماندن وزیر داروساز بهداشت و سازمان غذا دارو در مقابل پرسشگران که چه کسی پیشنهاد دهنده بند ۸ بوده است و سکوت این دو مورد اخر که البته اولی بطور تلویحی و دومی بطور شفاف در روز داروساز از اجرای بند ۸ مصوبه حمایت کرده اند؛
و 
کماکان استنکاف سازمان غذا دارو از اعمال نظارت حاکمیتی بر عرضه و فروش غیرمجاز داروهای آگونیست در عطاریها و همچنین عدم اجرای هلوگرام دار کردن داروها 
و
فشار بر دانشگاههای تهران برای واگذاری توزیع داروهای اگونیست به داروخانه ها بدون هماهنگی با منتخبان صنفی درمانگران با تشکیل جلسه غیرقانونی با چند مرکز 
و تلاش غذا دارو برای تداوم سیاستهای غیرکارشناسانه و اصرار بر مبارزه با درمانگران اعتیاد و کمک هرچه بیشتر به مافیای مواد و دارو و بر باد دادن نتایج دو دهه تلاش افتخار آمیز مراکز که مهمترین نتایج آن کنترل سونامی معتادان تزریقی ، تزریق مشترک ، ایدز و هپاتیت است 
و
سکانس آخر را فقط مسئولان و دلسوزان شرافتمند کشور در هر کسوتی اعم از نماینده و وزیر و رییس جمهور و دادستان و ..... با سکوت یا خروش و مخالفت خود در رابطه با اجرا ، یا حذف طرح خروج داروی آگونیست از بسته درمانی مراکز و واگذاری ان به داروخانه ها که به گفته همه اساتید و دلسوزان کاملا غیرکارشناسی و غیر علمی  و برخلاف مصالح سلامت ملی و مروج و شیوع دهنده اعتیاد است، رقم میزنند.۵
و عدم اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو و پنهان نگه داشتن دستهای پشت پرده وحامیان پیشنهاددهنده بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد

خدایا 
شاهد باش 
نوشتم تا کسی بهانه نداشته باشد که نمی دانستم.

آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که در خواب نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

۲۴ شهریور ۹۸

پی نوشت : تاریخ وقایع و تقدم و تاخرشان تقریبی است

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه