مبارزه‌ حول کارتخوان و مالیات به هرز کشیدن جنبش مدنی جامعه پزشکی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در یادداشت مهران قسمتی زاده آمده است: بنظر من درک موقعیت جامعه کلید بیان و اظهارنظر در مورد موضوعات کشور است کسی که مسائل مهم و بغرنج جامعه را نمی‌بیند و یا آگاهانه  چشم بر آن می‌بندد ، تبعیضات و حق‌خوری های بزرگ جامعه را می‌بیند و چشم خود را می‌بندد و بعد بنای مبارزه با تبعیض را درباره موردی می‌گذارد که  جامعه به وی حق نمی‌دهد از کمترین بینش اجتماعی برخوردار است.

وی اضافه کرد: هرچقدر هم ما فریاد کنیم که ما مالیات میدهیم اما کارتخوان ثبت نمی کنیم آن را در جامعه به قصد و عزم به ندادن مالیات معنی و ترجمه می کنند، اگر قصد مبارزه مدنی و مبارزه با تبعیض را داریم چرا عزت اجتماعی خود را خرج چیزی نمی‌کنیم که حداقل در عمل هم بدان پایبندیم.

عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: چرا نسبت به بی‌عدالتی واقعی اعتراض نکنیم چرا به تعرفه‌های غیرواقعی در دوره گرانی‌ها اعتراض نکنیم؟ چرا به عدم پوشش کامل بیمه سلامت مردم پس از سالها تاکید قانون بر آن اعتراض نکنیم؟ "امری که منجر به قطع ارتباط مالی مردم با پزشکان می شود."

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی قسمتی‌زاده در پایان گفت: فکر می‌کنم این مبارزه‌ای که حول کارتخوان و مالیات در حال شکل‌گیری است به هرز کشیدن جنبش مدنی جامعه پزشکی است و به نوعی همانگونه که آن دیگران می‌خواهند منجر به قرار دادن پزشکان در مقابل سایر بخش‌های جامعه مدنی می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه