من کتمان می‌کنم
من کتمان می‌کنم که درس خواندم تا پزشک شوم تا بتوانم به مردم کشورم خدمت کنم. 

من کتمان میکنم که پس از اتمام دوره دانشجویی به فرمان دولت و با آغوش باز هرجا که گفتند رفتم، یک روز غیبت نکردم و با کمترین حقوق و تقریبا مجانی در خدمت بیماران بودم.

من کتمان می‌کنم که به نرخ مصوب ویزیت پایبند بودم و تا کنون در برابر تمام قوانین مالیاتی از خوداظهاری گرفته تا تشخیص ممیز مالیاتی تا ریال آخر مالیات خود را و در صورت دیرکرد تا ریال آخر جریمه دیرکرد آن را پرداخته ام. 

من کتمان میکنم  قشری که تا قبل از این قانون عجیب مالیاتی ، جزو منظم ترین پرداخت کننده‌های مالیات بوده اند‌، یکشبه با قانونی توهین آمیز، با قانونی تبعیض آمیز، به اتهام  فرار مالیاتی، مجبور به ثبت کارتخوانی که چند سال است از آن استفاده می‌کند، شده است.

من کتمان می‌کنم از پیش شرط‌های اصلی طبابت، صداقت و درستکاری است خصوصیتی که تا کنون از افتخارآمیزترین خصلت‌های پایدار پزشکان کشور بوده است. 

 من کتمان می‌کنم این عدالت مالیاتی را... 

به گفته شما هشتاد درصد پزشکان، این نخبگان فرهیخته، با عدم ثبت کارتخوان در واقع قصد دارند درآمد خود را کتمان کنند و باید بابت این کتمان جریمه شوند؛ 
چگونه توانستید  با این نتیجه‌گیری که خود میدانید کذب است، ‌حیثیت و عدالت خود را کتمان کنید؟!

من کتمان می‌کنم این حجم از توهین و انتصاب به بزه هشتاد درصد پزشکان کشور توسط مسئولین مالیاتی مقابل دوربین زنده و در مقابل چشمان هشتاد میلیون از هموطنانم را.

 این حجم از بلاهت مسئولین مالیاتی را.... 

من ‌کتمان می‌کنم.
 
۲۴شهریور ۹۸

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه