آئین‌نامه‌ خاص و مدونی از پیش برای قرارگاه رصد و تامین دارو وجود نداشته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیانوش جهانپور گفت: الگوی مدیریت قرارگاهی با رویکرد جهادی در وزارت بهداشت با دستور وزیر بهداشت مبنی بر تشکیل قرارگاه رصد و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴ خرداد سال جاری عملا کلید خورد و بدنبال آن شاهد اتخاذ این رویکرد در ستاد تحول سلامت و نیز تداوم آن در تشکیل قرارگاه های استانی رصد و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در استانها هستیم و ارزیابی سه ماه گذشته حاکیست که این الگو و رویکرد توانسته است با پرکردن بسیاری از خلأهای موجود در مسیر تامین دارو و تجهیزات پزشکی، چشم انداز روشنی از هماهنگی و همکاری بین بخشی و درون بخشی در رفع مشکلات و معضلات آتی این حوزه ترسیم کرده و حتی بسیاری از دغدغه های موجود در حوزه رونق تولید داخلی، مقابله با فساد و ارتقای شفافیت را نیز مرتفع نماید.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ادامه داد: اگرچه بر اساس سوابق ذهنی این الگو عموما در حوزه های نظامی و دفاع در مقابل دشمن، بعنوان نوعی سازماندهی ویژه‌ برای مدیریّت جنگی و در هنگام  پیش‌بینی موقعیت های متفاوت از مواقع عادّی، مرسوم و معمول بوده است، لکن به شرایط جنگ نرم، فرهنگی و اقتصادی قابل تعمیم بوده و ارزیابی کوتاه مدت آن در نظام سلامت حاکیست این سازماندهی ویژه و با اختیارات خاص قرارگاه، در همین بازه زمانی سه ماهه، توانسته است امکانات و الزامات منابع نظام سلامت را با چابکی و با کمترین اتلاف زمان در مکان ها و موقعیت های لازم مستقر نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

وی افزود: قرارگاه رصد و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، با یک نوع سازماندهی ویژه در ماه‌های اخیر، شرایط اقدام سریع در این حوزه را فراهم نموده و وضعیت عادی مدیریت و راهبری سازمانی در حوزه کارویژه خود را به وضعیت قرارگاهی با فرماندهی وزیر بهداشت تبدیل کرده است.

جهانپور گفت: در این الگو ملزومات اقدام و عمل بصورت متمرکز در اختیار فرمانده و هیات اجرایی قرارگاه، قرار گرفته و انحرافات و تعارضات احتمالی در الگوی مفهومی و قالب عملیاتی به حداقل ممکن رسیده است و منابع لازم اجرایی برای اقدام فوری و در راستای رسالت قرارگاه، در اختیار هیات اجرایی قرار گرفته و یک روند تکاملی را در پیش گرفته است.

سخنگوی قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: تجربه مدیریت قرارگاهی رصد و تامین دارو و تجهیزات پزشکی شاید در نوع خود در نظام سلامت، تجربه نخست قلمداد شود و طبیعتا قواعد و ضوابط و شیوه نامه و آئین‌نامه‌های خاص و مدونی از پیش برای آن موجود نبوده و بسته به شکل و ماهیت تهدیدها و تحریم های فعلی،  تعریف شده یا در حال تدوین است چنانکه همین رویکرد از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، برای ایجاد هماهنگی، تمرکز در تصمیم گیری و نظارت مستمر و موثر بر اقدامات، در مدیریت ستاد تحول سلامت دانشگاه ها نیز مد نظر قرار گرفته و رویکرد الگوی قرارگاهی و مدیریت جهادی ستاد تحول سلامت وزارت بهداشت و دانشگاهها در مقابله با تحریم ها در حال تدوین است.

وی اظهار کرد: قرارگاه رصد و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در قالب یک هیات اجرایی بعنوان یک قرارگاه مرکزی و راهبردی و یک شورای مشورتی متشکل از نمایندگان صنوف، انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای ذینفعان  و ۳۱ قرارگاه استانی بعنوان قرارگاه‌ منطقه‌ای و  تاکتیکی در سراسر کشور تشکیل شده  و مطابق دستور اولیه وزیر بهداشت حداقل تا پایان دوره تهدیدها و تحریم های ظالمانه استکبار جهانی فعالیت خواهند داشت.

به گزارش وب‌دا جهانپور در پایان اضافه کرد: اگرچه تشکیل قرارگاههای غیر نظامی در دهه اخیر در کشور شاید بیش از هر چیز بیانگر احساس نیاز به ایجاد هماهنگی بین بخشی و حتی درون بخشی و احساس عدم کفایت ساختارها و فرآیندهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای اساسی، فوری و موقتی است، اما با توجه به فلسفه وجودی آنها، ضروری است با اصلاح نظام اداری از جمله  ساختار حوزه سلامت، با رویکرد آینده نگرانه و همه جانبه نگر، جانمایی، بازطراحی و جایگزین گردند و این موضوع از جمله مواردیست که با دستور وزیر محترم بهداشت در نظام سلامت بطور اخص در دستور کار قرار گرفته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه