پزشکی، تنها رشته‌ای که ...
عجیب است ولی باور کنید!

تنها رشته تحصیلی که برای رسیدن به دوران فارغ‌التحصیل شدن حداقل ۷ سال زمان می­طلبد پزشکی است.

تنها رشته ای که در دوران تحصیل باید اجباراً کشیک داشته باشی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که در زمان جنگ دانشجو باید به اجبار راهی جبهه شود پزشکی است.

تنها رشته ای که بعد از فارغ‌التحصیلی به اجبار باید دوران طرح به انتخاب وزارت بگذرانی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که برای انتخاب محل زندگی و طبابت باید علاوه بر گذراندن سربازی و طرح و خارج از مرکز دارای امتیاز مشخصی باشید رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که برای قبول شدن در تخصص باید مجددا تعهد خدمت در مناطق محروم برای چندین سال دهی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که در دوران تحصیل تخصص در زمان جنگ موظفی به جبهه روی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که بعد از فارغ‌التحصیلی و شروع طبابت در زمان جنگ باید اجباراً عازم جبهه شوی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که بعد از فارغ‌التحصیلی باید هر سال در بازآموزی های هزینه دار شرکت کنی تا اجازه ادامه طبابت داشته باشی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که برای تمدید مجوز کار هر ۵ سال باید ثابت کنی توانایی ادامه طبابت را داری رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که در زمان دادن مالیات در ردیف جنایتکاران تلقی میشود رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که برای دادن مالیات مجبوری نرم افزار اختصاصی داشته باشی رشته پزشکی است.

تنها رشته ای که رسانه ها بدنبال هر خطای ولو کوچک مدت ها آبرو و حیثیت آنرا می برند رشته پزشکی اشت.

تنها رشته ای که مجبوری در هر مهمانی و جلسه ای با آرامش و اجباراً سوالات افراد را در زمینه بیماری جواب دهی رشته پزشکی است.

اینها را نمیدانستی؟؟

پس این را هم بدان که تنها رشته ای که بیمار مخفی ترین اسرار زندگیش را بدون هیچگونه زور و اجبار و تطمیع با خیال باز در اختیارت می گذارد و تو را محرم اسرار خود میداند رشته پزشکی است.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه