روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام، اراک، همدان و هرمزگان منصوب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی بر اساس مصوبه جلسه مورخ  ­­۹۸/۰۶/۰۳  شورای­‌عالی انقلاب فرهنگی در احکامی جداگانه ابلاغ روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام، اراک، همدان و هرمزگان را صادر کرد.

بر این اساس سیدمحمد جمالیان به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک، محمد کریمیان به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، رشید حیدری مقدم به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان و دکتر حسین فرشیدی به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منصوب شدند.

متن این احکام به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر سیدمحمد جمالیان

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

با سلام؛

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۲۴۶مورخ ۱۰/۶/ ۱۳۹۷و با توجه به مصوبه جلسه مورخ­­ ۹۸/۰۶/۰۳  شورای­عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  اراک منصوب می‌­شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون­مداری، اعتدال­گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

جناب آقای دکتر محمد کریمیان

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

با سلام؛

  پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ و با توجه به مصوبه جلسه مورخ­­ ۹۸/۰۶/۰۳  شورای­عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام منصوب می­شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون­مداری، اعتدال­گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

جناب آقای دکتر رشید حیدری مقدم

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

با سلام؛

   پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۳۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ و با توجه به مصوبه جلسه مورخ­­ ۹۸/۰۶/۰۳  شورای­عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان منصوب می­شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون­مداری، اعتدال­گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

جناب آقای دکتر حسین فرشیدی

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

با سلام؛

    پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۵ و با توجه به مصوبه جلسه مورخ­­ ۹۸/۰۶/۰۳  شورای­عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  هرمزگان  منصوب می­شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه