مدل نهایی اجرایی پزشک خانواده در حال بررسی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رییسی با اشاره به زمینه قانونی جلب همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح افزود: قانون برنامه ششم بیمه‌ها را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای برنامه خرید راهبردی مبتنی بر پرونده الکترونیک داشته باشند و پرداخت‌های بیمه‌ای  باید بر اساس قانون طبق نسخه الکترونیک انجام‌شود و رسیدگی به اسناد پزشکی باید الکترونیک باشد.

وی افزود: تسریع در پرداخت نسخه‌های الکترونیکی و ارجاع بیمار بیشتر به این مراکز از دیگر مشوق‌های ضروری برای سوق دادن بخش خصوصی به سمت نظام ارجاع الکترونیکی سلامت است، فاز بندی طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت ضروری است، باید در اجرای این طرح از اهرم بیمه‌ها استفاده شود و تلاش شود هزینه های تمام شده به طرف‌های طرح پراخت شود.

معاون بهداشت وزیر بهداشت ادامه داد: اگر دروازه‌بانی سطح یک در نظام سلامت تقویت نشود، اقتصاد سلامت و عدالت سلامت با چالش مواجه خواهدشد و امکان دسترسی برای نیازمند واقعی کاهش پیدا می‌کند، طرح‌های پزشک خانواده و  نظام ارجاع متفاوت است، البته این دو طرح  در کنار هم و مکمل هم هستند زیرا نظام ارجاع در اصل نظام سطح‌بندی  ارائه خدمات سلامت و "پزشک خانواده" گروه پزشکی خانواده است که عنوان خط مقدم خدمات سلامت نقش آفرینی می‌کند.

رئیسی گفت: نباید به نظام ارجاع به عنوان یک نظام پرتاب به منظور پاس دادن بیمار به سمت پزشک نگاه شود زیرا در این صورت نقض غرض خواهد شد و هزینه‌ها افزایش می‌یابد ، دوره درمان طولانی تر و امکانات از بین خواهد رفت، خدمات اولیه سلامت کشور در سطح جهان سر آمد و دقیق است به گونه‌ای که در سطح روستاها هیچ خدمت تکراری مشاهده نمی‌شود.

وی اظهار کرد: مدل نهایی اجرایی پزشک خانواده در حال بررسی است،پیش بینی می‌شود تا ۲ هفته آینده با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این خصوص جلسه ای برگزار و به جمع بندی نهایی دست پیدا کنیم، هم اینک برای  ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر یک مرکز جامع سلامت و برای ۱۲ هزار نفر یک پایگاه سلامت و برای ۲ هزار و پانصد تا سه هزار نفر یک مراقب سلامت و یک کارشناس تغذیه و روان در نظر گرفته شده است، هم اینک در این شبکه بهداشت کشور به ازای هر ۲۸ هزار نفر یک پزشک در نظر گرفته شده است که برای یک پزشک جمعیت بالایی است و تلاش می‌کنیم این میزان به ازای هر چهار هزار نفر یک پزشک برسد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری ارتباطی در اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت، گفت: البته طرح نباید به خاطر فناوری متوقف شود بلکه نظام ارجاع حتی می‌تواند غیرالکترونیک باشد که البته فناوری نقش مهمی در نظارت، تحلیل داده‌ها و مدیریت دارد، در بدو شروع اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت، نسخه نویسی الکترونیکی ضروری نیست، البته می‌توان زمینه‌های آن را فراهم کرد، نظام ارجاع بدون بازخورد گیری موفق نمی‌شود، نظام باید منجر به حفظ کرامت بیماران شود و نظام نوبت دهی در دل نظام ارجاع ضروری است.

رئیسی با اشاره به ویژگی‌های شهرستان خمینی شهر، گفت: نگاه نظام‌مند مدیریت شهرستان در کمتر جای کشور وجود دارد و این شهرستان می‌تواند پایلوت اصلی برای اجرای این طرح باشد، جامع نگر بودن، توجه به محتوای اجتماعی موثر  در حوزه سلامت و بهره گرفتن از نقش مردم، شوراها، خیران و ائمه جمعه می‌تواند در تسریع و فرهنگ‌سازی این طرح و در حوزه بیماری‌های غیر واگیر و آسیب‌های اجتماعی مفید است.

به گزارش ایرنا وی در پایان با اشاره به ضرورت تامین زیر ساخت‌های نظام الکترونیکی ارجاع در شهرستان خمینی شهر گفت: این نیازها متناسب با برآورد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فراهم خواهد شد، اشکالات نرم افزاری این طرح حال رفع است ‌و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

پایان پیام/

مطالب مشابه